Psalms 110

Yr  Arglwydd a'r brenin ddewisodd

Salm gan Dafydd.

Dwedodd yr  Arglwydd wrth fy arglwydd,
“Eistedd yma yn y sedd anrhydedd
nes i mi wneud dy elynion yn stôl dan dy draed di.”
Bydd yr  Arglwydd yn estyn dy deyrnas o Seion,
a byddi'n rheoli'r gelynion sydd o dy gwmpas!
Mae dy bobl yn barod i dy ddilyn i'r frwydr.
Ar y bryniau sanctaidd
bydd byddin ifanc yn dod atat
fel gwlith yn codi o groth y wawr.
Mae'r  Arglwydd wedi tyngu llw,
a fydd e ddim yn torri ei air,
“Rwyt ti'n offeiriad am byth, yr un fath â Melchisedec.”
Mae'r  Arglwydd, sydd ar dy ochr dde di,
yn sathru brenhinoedd ar y diwrnod pan mae'n ddig.
Mae'n cosbi'r cenhedloedd,
yn pentyrru'r cyrff marw
ac yn sathru eu harweinwyr drwy'r byd i gyd.
Ond bydd e'n yfed o'r nant ar ochr y ffordd,
ac yn codi ar ei draed yn fuddugol.
Copyright information for CYM