Psalms 116

Rhywun wedi ei achub rhag marw yn moli Duw

Dw i wir yn caru'r  Arglwydd
am ei fod yn gwrando ar fy ngweddi.
Mae e'n troi i wrando arna i
a dw i'n mynd i ddal ati i alw arno bob amser.
Roedd rhaffau marwolaeth wedi eu rhwymo amdana i;
roedd ofn y bedd wedi gafael ynof fi.
Ro'n i mewn helbul! Roedd fy sefyllfa'n druenus!
A dyma fi'n galw ar yr  Arglwydd,
“O  Arglwydd, plîs achub fi!”
Mae'r  Arglwydd mor hael a charedig;
ydy, mae ein Duw ni mor drugarog.
Mae'r  Arglwydd yn amddiffyn pobl gyffredin;
achubodd fi pan oeddwn i'n teimlo mor isel.
Ond bellach dw i'n gallu ymlacio eto!
Mae'r  Arglwydd wedi achub fy ngham!
Wyt, rwyt ti wedi achub fy mywyd i,
cymryd y dagrau i ffwrdd,
a'm cadw i rhag baglu.
Dw i'n mynd i fyw'n ffyddlon i'r  Arglwydd
ar dir y byw.
10 Roeddwn i'n credu ynddo pan ddywedais,
“Dw i'n diodde yn ofnadwy,”
11 ond yna dweud mewn panig,
“Alla i ddim trystio unrhyw un.”
12 Sut alla i dalu nôl i'r  Arglwydd
am fod mor dda tuag ata i?
13 Dyma offrwm o win i ddiolch iddo am fy achub,
a dw i am alw ar enw'r  Arglwydd.
14 Dw i am gadw fy addewidion i'r  Arglwydd
o flaen ei bobl.
15 Mae bywyd pob un o'i bobl ffyddlon
yn werthfawr yng ngolwg yr  Arglwydd.
16 Plîs  Arglwydd,
dw i wir yn un o dy weision
ac yn blentyn i dy forwyn.
Rwyt ti wedi datod y clymau oedd yn fy rhwymo i.
17 Dw i'n cyflwyno offrwm i ddiolch i ti
ac yn galw ar enw yr  Arglwydd.
18 Dw i am gadw fy addewidion i'r  Arglwydd
o flaen y bobl sy'n ei addoli
19 yn ei deml yn Jerwsalem.

Haleliwia!
Copyright information for CYM