Psalms 117

Molwch yr  Arglwydd!

Molwch yr  Arglwydd, chi genhedloedd i gyd!
Canwch fawl iddo, holl bobloedd y byd!
Mae ei gariad tuag aton ni mor fawr!
Mae'r  Arglwydd bob amser yn ffyddlon.

Haleliwia!
Copyright information for CYM