Psalms 122

Canmol Jerwsalem

Cân yr orymdaith. Salm Dafydd.

Ro'n i wrth fy modd pan ddwedon nhw wrtho i,
“Gadewch i ni fynd i deml yr  Arglwydd.”
Dyma ni yn sefyll y tu mewn i dy giatiau,
O Jerwsalem!
Mae Jerwsalem yn ddinas wedi ei hadeiladu,
i bobl ddod at ei gilydd ynddi.
Mae'r llwythau yn mynd ar bererindod iddi,
ie, llwythau'r  Arglwydd.
Mae'n ddyletswydd ar bobl Israel
i roi diolch i'r  Arglwydd.
Dyma ble mae'r llysoedd barn yn eistedd,
llysoedd barn llywodraeth Dafydd.
Gweddïwch am heddwch i Jerwsalem:
“Boed i'r rhai sy'n dy garu di lwyddo.
Boed heddwch y tu mewn i dy waliau,
a diogelwch o fewn dy gaerau.”
Er mwyn fy mhobl a'm ffrindiau
dw i'n gweddïo am heddwch i ti.
Er mwyn teml yr  Arglwydd ein Duw,
dw i'n gofyn am lwyddiant i ti.
Copyright information for CYM