Psalms 124

Mae'r  Arglwydd gyda'i bobl

Cân yr orymdaith. Salm Dafydd.

Oni bai fod yr  Arglwydd ar ein hochr ni
– gall Israel ddweud yn glir –
Oni bai fod yr  Arglwydd ar ein hochr ni
pan oedd dynion yn ymosod arnon ni,
bydden nhw wedi'n llyncu ni'n fyw.
Roedden nhw mor ffyrnig yn ein herbyn!
Bydden ni wedi'n llethu'n llwyr gan y dyfroedd
ac wedi boddi yn y llifogydd!
Byddai rhuthr y dŵr wedi'n llethu.
Bendith ar yr  Arglwydd!
Wnaeth e ddim gadael
i'w dannedd ein rhwygo ni.
Dŷn ni fel aderyn wedi dianc o drap yr heliwr;
torrodd y trap a dyma ni'n llwyddo i ddianc.
Yr  Arglwydd wnaeth ein helpu –
Crëwr y nefoedd a'r ddaear.
Copyright information for CYM