Psalms 125

Mae pobl Dduw yn saff

Cân yr orymdaith.

Mae'r rhai sy'n trystio'r  Arglwydd
fel Mynydd Seion –
does dim posib ei symud,
mae yna bob amser.
Fel mae Jerwsalem gyda bryniau o'i chwmpas,
mae'r  Arglwydd yn cofleidio ei bobl
o hyn allan ac am byth.
Fydd teyrnwialen drygioni ddim yn cael aros
ar y tir sydd wedi ei roi i'r rhai cyfiawn,
rhag i'r rhai cyfiawn droi at ddrygioni.
Bydd yn dda, O  Arglwydd, at y rhai da,
sef y rhai hynny sy'n byw yn iawn.
Ond am y bobl sy'n dilyn eu ffyrdd troëdig –
boed i'r  Arglwydd eu symud nhw o'r ffordd
gyda'r rhai sy'n gwneud drwg.

Heddwch i Israel!
Copyright information for CYM