Psalms 129

Gweddi yn erbyn y gelynion

Cân yr orymdaith.

“Maen nhw wedi ymosod arna i lawer gwaith
ers pan oeddwn i'n ifanc,”
gall Israel ddweud.
“Maen nhw wedi ymosod arna i lawer gwaith
ers pan oeddwn i'n ifanc,
ond dŷn nhw ddim wedi fy nhrechu i.”
Mae dynion wedi aredig ar fy nghefn
ac agor cwysi hirion.
Ond mae'r  Arglwydd yn ffyddlon,
ac wedi torri'r rhaffau sy'n tynnu aradr y rhai drwg.
Gwna i bawb sy'n casáu Seion
gael eu cywilyddio a'u gyrru yn ôl!
Gwna nhw fel glaswellt ar ben to
yn gwywo cyn ei dynnu;
dim digon i lenwi dwrn yr un sy'n medi,
na breichiau'r un sy'n casglu'r ysgubau!
A fydd y rhai sy'n pasio heibio ddim yn dweud,
“Bendith yr  Arglwydd arnoch chi!
Bendith arnoch chi yn enw'r  Arglwydd.”
Copyright information for CYM