Psalms 130

Gweddi am help

Cân yr orymdaith.

Dw i mewn dyfroedd dyfnion,  Arglwydd,
a dw i'n galw arnat ti!
O  Arglwydd, gwrando ar fy nghri!
Gwranda arna i'n galw arnat ti!
Dw i'n erfyn yn daer am drugaredd!
O  Arglwydd, os wyt ti'n cadw golwg ar bechodau,
pa obaith sydd i unrhyw un?
Ond rwyt ti'n barod i faddau,
ac felly mae pobl yn dy addoli di.
Dw i'n troi at yr  Arglwydd;
dw i'n troi ato ac yn disgwyl yn llawn gobaith.
Dw i'n trystio beth mae e'n ddweud.
Dw i'n dyheu i'r Meistr ddod
fwy na'r gwylwyr yn disgwyl am y bore,
ie, y gwylwyr am y bore.
O Israel, trystia'r  Arglwydd!
Mae cariad yr  Arglwydd mor ffyddlon,
ac mae e mor barod i'n gollwng ni'n rhydd!
Fe ydy'r un fydd yn rhyddhau Israel
o ganlyniadau ei holl ddrygioni!
Copyright information for CYM