Psalms 134

Galwad i foli Duw

Cân yr orymdaith.

Dewch! Bendithiwch yr  Arglwydd,
bawb ohonoch chi sy'n gwasanaethu'r  Arglwydd,
ac yn sefyll drwy'r nos yn nheml yr  Arglwydd.
Codwch eich dwylo, a'u hestyn allan tua'r cysegr!
Bendithiwch yr  Arglwydd!
Boed i'r  Arglwydd, sydd wedi creu y nefoedd a'r ddaear,
eich bendithio chi o Seion!
Copyright information for CYM