Psalms 135

Emyn o fawl

1Haleliwia!

Molwch enw'r  Arglwydd!
Addolwch e, chi sy'n gwasanaethu'r  Arglwydd
2ac sy'n sefyll yn nheml yr  Arglwydd,
yn yr iard sydd yn nhŷ Dduw.
3Molwch yr  Arglwydd, am fod yr  Arglwydd mor dda!
Canwch i'w enw, mae'n hyfryd cael gwneud hynny!
4Mae'r  Arglwydd wedi dewis pobl Jacob iddo'i hun,
ac Israel fel ei drysor sbesial.
5Dw i'n gwybod fod yr  Arglwydd yn fawr;
mae ein Duw ni yn well na'r ‛duwiau‛ eraill i gyd.
6Mae'r  Arglwydd yn gwneud beth bynnag mae e eisiau,
yn y nefoedd, ar y ddaear,
ac i lawr i waelodion y moroedd dwfn.
7Mae e'n gwneud i'r cymylau godi ym mhen draw'r ddaear;
mae'n anfon mellt gyda'r glaw,
ac yn dod â'r gwynt allan o'i stordai.
8Fe wnaeth daro plentyn hynaf pob teulu yn yr Aifft,
a'r anifeiliaid cyntafanedig hefyd.
9Gwnaeth arwyddion gwyrthiol yn yr Aifft
yn erbyn y Pharo a'i weision i gyd;
10Concrodd lawer o wledydd
a lladd nifer o frenhinoedd –
11Sihon, brenin yr Amoriaid,
Og, brenin Bashan,
a theuluoedd brenhinol Canaan i gyd.
12Rhoddodd eu tir yn etifeddiaeth –
yn etifeddiaeth i'w bobl Israel.
13O  Arglwydd, mae dy enw di yn para am byth,
ac yn cael ei gofio ar hyd y cenedlaethau.
14Mae'r  Arglwydd yn amddiffyn ei bobl
ac yn tosturio wrth ei weision.
15Dydy eilunod y cenhedloedd yn ddim byd ond arian ac aur,
wedi eu siapio gan ddwylo dynol.
16Mae ganddyn nhw gegau, ond allan nhw ddim siarad;
llygaid, ond allan nhw ddim gweld;
17clustiau, ond allan nhw ddim clywed.
Does dim bywyd ynddyn nhw!
18Mae'r bobl sy'n eu gwneud nhw,
a'r bobl sydd yn eu haddoli hefyd,
yn troi'n debyg iddyn nhw!
19Bendithiwch yr  Arglwydd, chi bobl Israel!
Bendithiwch yr  Arglwydd, chi offeiriaid!
20Bendithiwch yr  Arglwydd, chi Lefiaid!
Bendithiwch yr  Arglwydd, chi rai ffyddlon yr  Arglwydd!
21Boed i'r  Arglwydd, sy'n byw yn Jerwsalem,
gael ei fendithio yn Seion!

Haleliwia!
Copyright information for CYM