Psalms 135

Emyn o fawl

Haleliwia!

Molwch enw'r  Arglwydd!
Addolwch e, chi sy'n gwasanaethu'r  Arglwydd
ac sy'n sefyll yn nheml yr  Arglwydd,
yn yr iard sydd yn nhŷ Dduw.
Molwch yr  Arglwydd, am fod yr  Arglwydd mor dda!
Canwch i'w enw, mae'n hyfryd cael gwneud hynny!
Mae'r  Arglwydd wedi dewis pobl Jacob iddo'i hun,
ac Israel fel ei drysor sbesial.
Dw i'n gwybod fod yr  Arglwydd yn fawr;
mae ein Duw ni yn well na'r ‛duwiau‛ eraill i gyd.
Mae'r  Arglwydd yn gwneud beth bynnag mae e eisiau,
yn y nefoedd, ar y ddaear,
ac i lawr i waelodion y moroedd dwfn.
Mae e'n gwneud i'r cymylau godi ym mhen draw'r ddaear;
mae'n anfon mellt gyda'r glaw,
ac yn dod â'r gwynt allan o'i stordai.
Fe wnaeth daro plentyn hynaf pob teulu yn yr Aifft,
a'r anifeiliaid cyntafanedig hefyd.
Gwnaeth arwyddion gwyrthiol yn yr Aifft
yn erbyn y Pharo a'i weision i gyd;
10 Concrodd lawer o wledydd
a lladd nifer o frenhinoedd –
11 Sihon, brenin yr Amoriaid,
Og, brenin Bashan,
a theuluoedd brenhinol Canaan i gyd.
12 Rhoddodd eu tir yn etifeddiaeth –
yn etifeddiaeth i'w bobl Israel.
13 O  Arglwydd, mae dy enw di yn para am byth,
ac yn cael ei gofio ar hyd y cenedlaethau.
14 Mae'r  Arglwydd yn amddiffyn ei bobl
ac yn tosturio wrth ei weision.
15 Dydy eilunod y cenhedloedd yn ddim byd ond arian ac aur,
wedi eu siapio gan ddwylo dynol.
16 Mae ganddyn nhw gegau, ond allan nhw ddim siarad;
llygaid, ond allan nhw ddim gweld;
17 clustiau, ond allan nhw ddim clywed.
Does dim bywyd ynddyn nhw!
18 Mae'r bobl sy'n eu gwneud nhw,
a'r bobl sydd yn eu haddoli hefyd,
yn troi'n debyg iddyn nhw!
19 Bendithiwch yr  Arglwydd, chi bobl Israel!
Bendithiwch yr  Arglwydd, chi offeiriaid!
20 Bendithiwch yr  Arglwydd, chi Lefiaid!
Bendithiwch yr  Arglwydd, chi rai ffyddlon yr  Arglwydd!
21 Boed i'r  Arglwydd, sy'n byw yn Jerwsalem,
gael ei fendithio yn Seion!

Haleliwia!
Copyright information for CYM