Psalms 138

Gweddi o ddiolch

Salm Dafydd.

Dw i'n diolch i ti o waelod calon,
ac yn canu mawl i ti o flaen y duwiau!
Dw i'n ymgrymu i gyfeiriad dy deml sanctaidd
ac yn moli dy enw am dy gariad a dy ffyddlondeb.
Mae dy enw a dy addewid di yn well na phopeth sy'n bod.
Dyma fi'n galw, a dyma ti'n ateb,
fy ysbrydoli, a rhoi hyder i mi.
Bydd brenhinoedd y byd i gyd yn diolch i ti, O  Arglwydd,
pan fyddan nhw'n clywed y cwbl rwyt ti'n ei addo.
Byddan nhw'n canu am weithredoedd yr  Arglwydd:
“Mae dy ysblander di,  Arglwydd, mor fawr!”
Er bod yr  Arglwydd mor fawr,
mae'n gofalu am y gwylaidd;
ac mae'n gwybod o bell am y balch.
Pan dw i mewn trafferthion,
rwyt yn fy achub o afael y gelyn gwyllt;
ti'n estyn dy law gref i'm helpu.
Bydd yr  Arglwydd yn talu'n ôl ar fy rhan i!
O  Arglwydd, mae dy haelioni yn ddiddiwedd!
Paid troi cefn ar dy bobl, gwaith dy ddwylo!
Copyright information for CYM