Psalms 140

Gweddi ar Dduw i'm cadw'n saff

I'r arweinydd cerdd: Salm Dafydd.

Achub fi, O  Arglwydd, rhag pobl ddrwg.
Cadw fi'n saff rhag y dynion treisiol,
sy'n cynllwynio i wneud drwg i mi,
ac yn ymosod a chreu helynt.
Mae ganddyn nhw dafodau miniog;
maen nhw'n brathu fel nadroedd,
ac mae gwenwyn neidr dan eu gwefusau.

 Saib
O  Arglwydd, paid gadael i bobl ddrwg gael gafael ynof fi!
Cadw fi'n saff rhag y dynion treisiol
sydd eisiau fy maglu i.
Mae dynion balch yn cuddio trap i mi;
pobl lygredig yn lledu rhwydau i mi;
ac yn gosod maglau ar fy llwybr.

 Saib
Dywedais wrth yr  Arglwydd: “Ti ydy fy Nuw i.”
Gwranda, O  Arglwydd, wrth i mi erfyn am drugaredd!
O  Arglwydd, Meistr, ti ydy'r un cryf sy'n achub;
ti oedd yn gysgod i mi yn y frwydr.
O  Arglwydd, paid gadael i'r rhai drwg gael eu ffordd!
Paid gadael i'w cynllwyn nhw lwyddo,
rhag iddyn nhw ymffrostio.

 Saib
Ac am y rhai sydd o'm cwmpas i –
boed i'r pethau drwg maen nhw wedi ddweud eu llethu!
10 Boed i farwor tanllyd ddisgyn arnyn nhw!
Boed iddyn nhw gael eu taflu i bydewau, byth i godi eto!
11 Paid gadael i enllibwyr aros yn y tir.
Gad i ddrygioni'r dynion treisgar eu hela nhw a'u bwrw nhw i lawr.
12 Dw i'n gwybod y bydd yr  Arglwydd
yn gweithredu ar ran y rhai sy'n diodde.
Bydd yn sicrhau cyfiawnder i'r rhai mewn angen.
13 Bydd y rhai cyfiawn yn sicr yn moli dy enw di!
Bydd y rhai sy'n byw'n gywir yn aros yn dy gwmni di.
Copyright information for CYM