Psalms 147

Moli'r Duw sydd mor gryf

Haleliwia!

Mae mor dda canu mawl i Dduw!
Mae'n beth hyfryd rhoi iddo'r mawl mae'n ei haeddu.
Mae'r  Arglwydd yn ailadeiladu Jerwsalem,
ac yn casglu pobl Israel sydd wedi bod yn alltudion.
Mae e'n iacháu y rhai sydd wedi torri eu calonnau,
ac yn rhwymo eu briwiau.
Mae e wedi cyfri'r sêr i gyd,
a rhoi enw i bob un ohonyn nhw.
Mae'n Meistr ni mor fawr, ac mor gryf!
Mae ei ddeall yn ddi-ben-draw!
Mae'r  Arglwydd yn rhoi hyder i'r rhai sy'n cael eu gorthrymu,
ond yn bwrw'r rhai drwg i'r llawr.
Canwch gân o fawl i'r  Arglwydd,
a chreu alaw i Dduw ar y delyn fach.
Mae'n gorchuddio'r awyr gyda chymylau,
ac yn rhoi glaw i'r ddaear.
Mae'n gwneud i laswellt dyfu ar y mynyddoedd,
yn rhoi bwyd i bob anifail gwyllt,
ac i gywion y gigfran pan maen nhw'n galw.
10 Dydy cryfder ceffyl ddim yn creu argraff arno,
a dydy cyflymder rhedwr ddim yn ei ryfeddu.
11 Y bobl sy'n ei barchu sy'n plesio'r  Arglwydd;
y rhai hynny sy'n rhoi eu gobaith yn ei gariad ffyddlon.
12 O Jerwsalem, canmol yr  Arglwydd!
O Seion, mola dy Dduw!
13 Mae e wedi gwneud barrau dy giatiau yn gryf,
ac wedi bendithio dy blant o dy fewn.
14 Mae'n gwneud dy dir yn ddiogel,
ac yn rhoi digonedd o'r ŷd gorau i ti.
15 Mae'n anfon ei orchymyn drwy'r ddaear,
ac mae'n cael ei wneud ar unwaith.
16 Mae'n anfon eira fel gwlân,
yn gwasgaru barrug fel lludw,
17 ac yn taflu cenllysg fel briwsion.
Pwy sy'n gallu goddef yr oerni mae'n ei anfon?
18 Wedyn mae'n gorchymyn i'r cwbl feirioli –
mae'n anadlu arno ac mae'r dŵr yn llifo.
19 Mae wedi rhoi ei neges i Jacob,
ei ddeddfau a'i ganllawiau i bobl Israel.
20 Wnaeth e ddim hynny i unrhyw wlad arall;
dŷn nhw'n gwybod dim am ei reolau.

Haleliwia!
Copyright information for CYM