Psalms 148

Galw ar bopeth i foli Duw

1Haleliwia!

Molwch yr  Arglwydd o'r nefoedd!
Molwch e o'r uchder!
2Molwch e, ei holl angylion!
Molwch e, ei holl fyddinoedd!
3Molwch e, haul a lleuad!
Molwch e, yr holl sêr!
4Molwch e, y nefoedd uchod,
a'r dŵr sydd uwchben y nefoedd!
5Boed iddyn nhw foli enw'r  Arglwydd,
am mai fe orchymynodd iddyn nhw gael eu creu.
6Fe roddodd nhw yn eu lle am byth bythoedd,
a gosod trefn fydd byth yn newid.
7Molwch yr  Arglwydd, chi sydd ar y ddaear,
a'r holl forfilod mawr yn y môr dwfn.
8Y mellt a'r cenllysg, yr eira a'r niwl,
a'r gwynt stormus sy'n ufudd iddo.
9Y mynyddoedd a'r bryniau i gyd,
y coed ffrwythau a'r coed cedrwydd;
10pob anifail gwyllt a dof,
ymlusgiaid ac adar.
11Yr holl frenhinoedd a'r gwahanol bobloedd,
yr arweinwyr a'r barnwyr i gyd;
12bechgyn a merched
hen ac ifanc gyda'i gilydd
13Boed iddyn nhw foli enw'r  Arglwydd!
Mae ei enw e yn uwch na'r cwbl;
Mae ei ysblander yn gorchuddio'r nefoedd a'r ddaear!
14Mae wedi rhoi buddugoliaeth i'w bobl,
ac enw da i bawb sydd wedi profi ei gariad ffyddlon,
sef Israel, y bobl sy'n agos ato.

Haleliwia!
Copyright information for CYM