Psalms 149

Emyn o fawl

Haleliwia!

Canwch gân newydd i'r  Arglwydd,
Rhowch foliant iddo yn y gynulleidfa o'i bobl ffyddlon.
Boed i Israel lawenhau yn ei Chrëwr!
Boed i blant Seion gael eu gwefreiddio gan eu Brenin!
Boed iddyn nhw ei addoli gyda dawns;
ac ar y drwm a'r delyn fach.
Achos mae'r  Arglwydd wrth ei fodd gyda'i bobl!
Mae'n gwisgo'r rhai sy'n cael eu gorthrymu gyda buddugoliaeth.
Boed i'r rhai sydd wedi profi ei gariad ffyddlon ddathlu;
a gweiddi'n llawen wrth orffwys ar eu clustogau.
Canu mawl i Dduw
gyda chleddyfau miniog yn eu dwylo,
yn barod i gosbi'r cenhedloedd,
a dial ar y bobloedd.
Gan rwymo eu brenhinoedd â chadwyni,
a'u pobl bwysig mewn hualau haearn.
Dyma'r ddedfryd gafodd ei chyhoeddi arnyn nhw;
a'r fraint fydd i'r rhai sydd wedi profi ei gariad ffyddlon.

Haleliwia!
Copyright information for CYM