Psalms 27

Gweddi o ymroddiad i Dduw

Salm Dafydd.

Mae'r  Arglwydd yn rhoi golau i mi, ac yn fy achub i;
does gen i ofn neb.
Mae'r  Arglwydd fel caer yn fy amddiffyn i,
does neb yn fy nychryn.
Pan oedd dynion drwg yn ymosod arna i
i'm llarpio fel ysglyfaeth –
nhw (y gelynion oedd yn fy nghasáu),
ie, nhw wnaeth faglu a syrthio.
Petai byddin gyfan yn dod yn fy erbyn i,
fyddai gen i ddim ofn.
Petai rhyfel ar fin torri allan,
byddwn i'n gwbl hyderus.
Gofynnais i'r  Arglwydd am un peth –
dyma beth dw i wir eisiau:
Dw i eisiau aros yn nhŷ'r  Arglwydd
am weddill fy mywyd;
i ryfeddu ar haelioni'r  Arglwydd,
a myfyrio yn ei deml.
Bydd e'n fy nghuddio i pan dw i mewn perygl;
bydda i'n saff yn ei babell;
Bydd yn fy ngosod i ar graig ddiogel,
allan o gyrraedd y gelyn.
Bydda i'n ennill y frwydr
yn erbyn y gelynion sydd o'm cwmpas.
Bydda i'n cyflwyno aberthau i Dduw, ac yn gweiddi'n llawen.
Bydda i'n canu a chyfansoddi cerddoriaeth i foli'r  Arglwydd.
O  Arglwydd, gwranda arna i'n galw arnat ti.
Bydd yn garedig ata i! Ateb fi!
Dw i'n gwybod dy fod ti'n dweud, “Ceisiwch fi!”
Felly  Arglwydd, dw i'n dy geisio di!
Paid troi cefn arna i! Paid gwthio fi i ffwrdd.
Ti sy'n gallu fy helpu i!
Paid gwrthod fi! Paid â'm gadael i.
O Dduw, ti ydy'r un sy'n fy achub i!
10 Hyd yn oed petai dad a mam yn troi cefn arna i,
byddai'r  Arglwydd yn gofalu amdana i.
11 Dangos i mi sut rwyt ti eisiau i mi fyw, O  Arglwydd.
Arwain fi ar hyd y llwybr iawn,
achos mae'r rhai sy'n fy nghasáu yn fy ngwylio i.
12 Paid gadael i'm gelynion i gael eu ffordd.
Mae tystion celwyddog yn codi
ac yn tystio yn fy erbyn i.
13 Ond dw i'n gwybod yn iawn
y bydda i'n profi daioni'r  Arglwydd
ar dir y byw!
14 Gobeithia yn yr  Arglwydd!
Bydd yn ddewr ac yn hyderus!
Ie, gobeithia yn yr  Arglwydd!
Copyright information for CYM