a2 Samuel 15:13—17:22
 

Psalms 3

Gweddi yn y bore

Salm gan Dafydd pan oedd yn ffoi oddi wrth ei fab Absalom. a 

O  Arglwydd, mae gen i gymaint o elynion!
Mae cymaint o bobl yn ymosod arna i.
Mae cymaint ohonyn nhw'n dweud,
“Fydd Duw ddim yn dod i'w achub e!”

 Saib
Ond  Arglwydd, rwyt ti fel tarian o'm cwmpas.
Ti ydy'r Un dw i'n brolio amdano!
Ti ydy'r Un sy'n rhoi hyder i mi.
Dim ond i mi weiddi'n uchel ar yr  Arglwydd,
bydd e'n fy ateb i o'i fynydd cysegredig.

 Saib
Dw i wedi gallu gorwedd i lawr, cysgu a deffro,
am fod yr  Arglwydd yn gofalu amdana i.
Does gen i ddim ofn y miloedd o filwyr
sy'n ymosod arna i o bob cyfeiriad.
Côd,  Arglwydd!
Achub fi, O fy Nuw.
Rho glatsien iawn i'm gelynion i gyd.
Torra ddannedd y rhai drwg.
“Yr  Arglwydd sy'n achub!”
Rwyt ti'n bendithio dy bobl!

 Saib
Copyright information for CYM