Psalms 32

Cyffes a maddeuant

Salm Dafydd.  Mascîl.

Mae'r un sydd wedi cael maddeuant am ei wrthryfel
wedi ei fendithio'n fawr,
mae ei bechodau wedi eu symud o'r golwg am byth.
Mae'r un dydy'r  Arglwydd ddim yn dal ati
i gyfri ei fai yn ei erbyn wedi ei fendithio'n fawr –
yr un sydd heb dwyll yn agos i'w galon.
Pan oeddwn i'n cadw'n ddistaw am y peth,
roedd fy esgyrn yn troi'n frau
ac roeddwn i'n tuchan mewn poen drwy'r dydd.
Roeddet ti'n fy mhoenydio i nos a dydd;
doedd gen i ddim egni,
fel pan mae'r gwres yn llethol yn yr haf.

 Saib
Ond wedyn dyma fi'n cyfaddef fy mhechod.
Wnes i guddio dim byd.
“Dw i'n mynd i gyffesu'r cwbl i'r  Arglwydd” meddwn i,
ac er fy mod i'n euog dyma ti'n maddau'r cwbl.

 Saib
Felly, pan mae rhywun sy'n dy ddilyn di'n ffyddlon
yn darganfod ei fod wedi pechu,
dylai weddïo arnat ti;
rhag i'r dyfroedd peryglus ei ysgubo i ffwrdd.
Ti ydy'r lle saff i mi guddio!
Ti'n fy amddiffyn i rhag trafferthion.
Mae pobl o'm cwmpas yn dathlu'n llawen
am dy fod ti wedi achub.

 Saib
Gadewch i mi ddangos y ffordd i chi,
a'ch helpu chi i wybod sut i fyw.
Gadewch i mi roi cyngor i chi, wyneb yn wyneb.
Peidiwch bod yn ystyfnig fel mul
sy'n gwrthod bod yn ufudd,
neu geffyl sydd angen ffrwyn i gadw rheolaeth arno.
10 Mae pobl ddrwg yn mynd i ddioddef yn fawr,
ond mae'r  Arglwydd yn hollol ffyddlon
i'r rhai sy'n ei drystio fe.
11 Felly chi sy'n gwneud beth sy'n iawn,
Dathlwch beth mae'r  Arglwydd wedi ei wneud! Gorfoleddwch!
Bloeddiwch yn llawen, bawb sy'n byw'n gywir!
Copyright information for CYM