Psalms 4

Gweddi am help

I'r arweinydd cerdd: Salm i gyfeiliant offerynnau llinynnol. Salm Dafydd.

O Dduw, ateb fi pan dw i'n galw arnat!
Ti ydy'r un sy'n achub fy ngham!
Dw i mewn argyfwng, ond gelli di ddod â fi allan.
Dangos drugaredd ata i, a gwrando ar fy ngweddi.
“Chi bobl feidrol,
am faint mae fy enw i gael ei sarhau?
Am faint ydych chi'n mynd i roi'ch bryd ar bethau diwerth,
a dilyn pethau twyllodrus?”

 Saib
Deallwch fod yr  Arglwydd yn cadw'r rhai ffyddlon iddo'i hun!
Mae'r  Arglwydd yn clywed pan dw i'n galw arno.
Dylech chi grynu mewn ofn, a stopio pechu!
Myfyriwch ar y peth ar eich gwely, a dechreuwch wylo.
Dewch â chyflwyno'r aberthau iawn iddo;
trowch a trystio'r  Arglwydd.
Mae llawer yn gofyn, “Pryd welwn ni ddyddiau da eto?”
O  Arglwydd, wnei di fod yn garedig aton ni?
Gwna fi'n hapus eto, fel yr adeg
pan mae'r cnydau ŷd a grawnwin yn llwyddo.
Bydda i'n gallu gorwedd i lawr a chysgu'n dawel,
am dy fod ti, O  Arglwydd, yn fy nghadw i'n saff.
Copyright information for CYM