Psalms 40

Cân o fawl

I'r arweinydd cerdd: Salm Dafydd.

1Ar ôl disgwyl yn frwd i'r  Arglwydd wneud rhywbeth,
dyma fe'n troi ata i;
roedd wedi gwrando arna i'n gweiddi am help.
2Cododd fi allan o'r pwll lleidiog,
a'r mwd trwchus.
Rhoddodd fy nhraed ar graig,
a gwneud yn siŵr fy mod i ddim yn baglu.
3Roedd gen i gân newydd i'w chanu –
cân o fawl i Dduw!
Bydd llawer o bobl yn gweld beth wnaeth e,
ac yn dod i drystio'r  Arglwydd!
4Mae'r un sy'n trystio'r  Arglwydd wedi ei fendithio'n fawr!
Dydy e ddim yn troi am help at bobl
sy'n brolio'u hunain ac yn dweud celwydd.
5O  Arglwydd fy Nuw, rwyt ti wedi gwneud cymaint! –
gwneud pethau rhyfeddol i gyflawni dy bwrpas ynon ni.
Does neb yn gallu dy rwystro di!
Dw i eisiau sôn am y pethau hyn wrth bobl eraill,
ond mae yna ormod ohonyn nhw i'w cyfrif!
6Nid aberth ac offrwm rwyt ti eisiau;
Mae hynny'n gwbl amlwg i mi!
Dim am aberthau i'w llosgi ac offrymau dros bechod rwyt ti'n gofyn.
7Felly dyma fi'n dweud,
“O Dduw, dw i'n dod i wneud beth rwyt ti eisiau –
fel mae wedi ei ysgrifennu amdana i yn y sgrôl.”
Mae dy ddysgeidiaeth di yn rheoli fy mywyd i.
9Dw i wedi dweud wrth y gynulleidfa fawr am dy gyfiawnder!
Dw i wedi dal dim yn ôl!
Ti'n gwybod hynny, O  Arglwydd.
10Wnes i ddim cadw'r peth i mi fy hun;
ond dweud wrth bawb dy fod ti'n Dduw ffyddlon ac yn achub!
Dw i ddim wedi cadw'n dawel am dy ofal ffyddlon di.
11Tyrd,  Arglwydd, paid atal dy dosturi oddi wrtho i.
Dy ofal ffyddlon di fydd yn fy amddiffyn i bob amser.
12Mae peryglon di-ben-draw o'm cwmpas i ym mhobman.
Mae fy mhechodau wedi fy nal i.
Maen nhw wedi fy nallu!
Mae mwy ohonyn nhw nag sydd o wallt ar fy mhen!
Dw i wedi dod i ben fy nhennyn!
13Plîs,  Arglwydd, achub fi!
O  Arglwydd, brysia i'm helpu!
14Gwna i'r rhai sydd am fy lladd i
deimlo embaras a chywilydd.
Gwna i'r rhai sydd am wneud niwed i mi
droi yn ôl mewn cywilydd.
15Gwna i'r rhai sy'n chwerthin ar fy mhen i
gael eu cywilyddio a'u dinistrio.
16Ond gwna i bawb sy'n dy geisio di ddathlu'n llawen!
Gwna i'r rhai sy'n mwynhau dy weld ti'n achub ddweud,
“Mae'r  Arglwydd mor fawr!”
17Dw i mewn angen ac yn ddiamddiffyn,
ond mae gan yr  Arglwydd ei fwriadau ar fy nghyfer.
Ti ydy'r un sy'n gallu fy helpu a'm hachub.
O fy Nuw, paid oedi!
Copyright information for CYM