Psalms 61

Gweddi am amddiffyn

I'r arweinydd cerdd: I gyfeiliant offerynnau llinynnol. Salm Dafydd.

Gwranda arna i'n galw, O Dduw.
Gwranda ar fy ngweddi.
Dw i'n galw arnat ti o ben draw'r byd.
Pan dw i'n anobeithio,
arwain fi at graig uchel ddiogel.
Achos rwyt ti'n le saff i mi fynd;
yn gaer gref lle all fy ngelynion ddim dod.
Gad i mi aros yn dy babell am byth,
yn saff dan gysgod dy adenydd.

 Saib
O Dduw, clywaist yr addewidion wnes i;
ti wedi rhoi etifeddiaeth i mi gyda'r rhai sy'n dy addoli.
Gad i'r brenin fyw am flynyddoedd eto!
Gad iddo fyw am genedlaethau lawer,
ac eistedd ar yr orsedd o flaen Duw am byth!
Gwylia drosto gyda dy gariad a dy ofal ffyddlon.
Yna byddaf yn canu mawl i dy enw am byth,
wrth i mi gadw fy addewidion i ti bob dydd.
Copyright information for CYM