Psalms 71

Gweddi rhywun mewn oed

Dw i'n troi atat ti am loches, O  Arglwydd;
paid gadael i mi gael fy siomi.
Rwyt ti'n gyfiawn, felly achub fi a gollwng fi'n rhydd.
Gwranda arna i! Achub fi!
Bydd yn graig i mi gysgodi tani –
yn gaer lle bydda i'n hollol saff!
Ti ydy'r graig ddiogel yna; ti ydy'r gaer.
Fy Nuw, achub fi o ddwylo'r rhai drwg,
ac o afael y rhai anghyfiawn a chreulon.
Achos ti ydy fy ngobaith i,
fy meistr, fy  Arglwydd.
Dw i wedi dy drystio di ers pan o'n i'n ifanc.
Dw i'n dibynnu arnat ti ers cyn i mi gael fy ngeni;
ti wedi gofalu amdana i o groth fy mam;
a ti ydy testun fy mawl bob amser.
Dw i wedi bod yn destun rhyfeddod i lawer,
am dy fod ti wedi bod yn lle saff, cadarn i mi.
Dw i'n dy foli di drwy'r adeg,
ac yn dy ganmol drwy'r dydd.
Paid taflu fi ffwrdd yn fy henaint;
a'm gadael wrth i'r corff wanhau!
10 Mae fy ngelynion yn siarad amdana i;
a'r rhai sy'n gwylio fy mywyd yn cynllwynio.
11 “Mae Duw wedi ei adael,” medden nhw;
“Ewch ar ei ôl a'i ddal;
fydd neb yn dod i'w achub!”
12 O Dduw, paid mynd yn rhy bell!
Fy Nuw, brysia i'm helpu i!
13 Gad i'r rhai sy'n fy erbyn i gael eu cywilyddio'n llwyr.
Gad i'r rhai sydd am wneud niwed i mi
gael eu gwisgo mewn gwarth a chywilydd!
14 Ond bydda i'n gobeithio bob amser,
ac yn dal ati i dy foli di fwy a mwy.
15 Bydda i'n dweud am dy gyfiawnder.
Bydda i'n sôn yn ddi-baid am y ffordd rwyt ti'n achub;
Mae cymaint i'w ddweud!
16 Dw i'n dod i ddweud am y pethau mawr rwyt ti'n eu gwneud
– fy meistr, fy  Arglwydd
a dathlu'r ffaith dy fod mor gyfiawn – ie, ti yn unig!
17 O Dduw, dw i wedi profi'r peth ers pan yn ifanc,
ac wedi bod yn sôn am y pethau rhyfeddol
rwyt ti'n eu gwneud hyd heddiw.
18 Dw i bellach yn hen a'm gwallt yn wyn,
ond paid gadael fi nawr, O Dduw.
Dw i eisiau dweud wrth y genhedlaeth sydd i ddod
am dy gryfder a'r pethau mawr rwyt ti'n eu gwneud.
19 Mae dy gyfiawnder yn cyrraedd y nefoedd, O Dduw!
Ti wedi gwneud pethau mor fawr –
O Dduw, does neb tebyg i ti!
20 Er i ti adael i mi wynebu pob math o brofiadau chwerw,
wnei di adael i mi fyw eto?
Wnei di fy nghodi eto o ddyfnderoedd y ddaear?
21 Adfer fy enw da!
Cysura fi unwaith eto.
22 Yna byddaf yn dy foli gyda'r nabl,
a chanmol dy ffyddlondeb, O fy Nuw!
Bydda i'n canu i ti gyda'r delyn,
O Un Sanctaidd Israel.
23 Bydda i'n gweiddi'n llawen,
ac yn canu i ti go iawn –
ie, â'm holl nerth, am i ti ngollwng i'n rhydd.
24 Fydda i ddim yn stopio sôn am dy gyfiawnder.
Bydd y rhai oedd am wneud niwed i mi yn cael eu siomi a'u cywilyddio!
Copyright information for CYM