Psalms 96

Duw sy'n teyrnasu dros bopeth

(1 Cronicl 16:23-33) Canwch gân newydd i'r  Arglwydd.
Y ddaear gyfan, canwch i'r  Arglwydd!
Canwch i'r  Arglwydd! Canmolwch ei enw,
a dweud bob dydd sut mae e'n achub.
Dwedwch wrth y cenhedloedd mor wych ydy e;
wrth yr holl bobloedd am y pethau rhyfeddol mae'n eu gwneud.
Mae'r  Arglwydd yn Dduw mawr ac yn haeddu ei foli!
Mae'n haeddu ei barchu fwy na'r ‛duwiau‛ eraill i gyd.
Eilunod diwerth ydy duwiau'r holl bobloedd,
ond yr  Arglwydd wnaeth greu y nefoedd!
Mae ei ysblander a'i urddas yn amlwg;
mae ei gryfder a'i harddwch yn ei deml.
Dewch bobl y cenhedloedd! Cyhoeddwch!
Cyhoeddwch mor wych ac mor gryf ydy'r  Arglwydd!
Cyhoeddwch mor wych ydy ei enw da!
Dewch i'w deml i gyflwyno rhodd iddo!
Plygwch i addoli'r  Arglwydd
sydd mor hardd yn ei gysegr!
Crynwch o'i flaen, bawb drwy'r byd!
10 Dwedwch ymysg y cenhedloedd,
“Yr  Arglwydd sy'n teyrnasu!”
Felly mae'r ddaear yn saff, does dim modd ei symud.
Bydd e'n barnu'r byd yn deg.
11 Boed i'r nefoedd a'r ddaear ddathlu'n llawen!
Boed i'r môr a phopeth sydd ynddo weiddi!
12 Boed i'r caeau a'u cnydau ddathlu!
Bydd holl goed y goedwig yn siffrwd yn llawen
13 o flaen yr  Arglwydd, am ei fod yn dod –
mae'n dod i roi trefn ar y ddaear!
Bydd yn barnu'r byd yn hollol deg,
a'r bobloedd i gyd ar sail beth sy'n wir.
Copyright information for CYM