Psalms 98

Duw yn rheoli'r byd

Salm

Canwch gân newydd i'r  Arglwydd,
am ei fod wedi gwneud pethau anhygoel!
Mae ei fraich gref,
wedi ennill y fuddugoliaeth iddo.
Mae'r  Arglwydd wedi dangos ei allu i achub!
Mae wedi dangos i'r cenhedloedd ei fod yn Dduw cyfiawn.
Mae wedi cofio ei gariad a'i ffyddlondeb i bobl Israel;
ac mae pawb drwy'r byd i gyd wedi gweld Duw yn achub.
Dewch, bawb drwy'r byd i gyd,
gwaeddwch yn uchel i'r  Arglwydd!
Gweiddi'n llawen, a chanu mawl iddo!
Canwch fawl ar y delyn i'r  Arglwydd;
canwch gân hyfryd i gyfeiliant y delyn!
Seiniwch yr utgyrn a chwythu'r corn hwrdd
98:6 corn hwrdd Hebraeg, “shoffar”
.
Dewch, bawb drwy'r byd i gyd,
gwaeddwch yn uchel i'r  Arglwydd, y Brenin!
Boed i'r môr a phopeth sydd ynddo weiddi;
a'r byd hefyd, a phawb sy'n byw ynddo.
Boed i'r afonydd guro dwylo,
ac i'r mynyddoedd ganu'n llawen gyda'i gilydd
o flaen yr  Arglwydd!
Achos mae e'n dod i roi trefn ar y ddaear!
Bydd e'n barnu'r byd yn hollol deg,
a'r bobloedd yn gwbl gyfiawn.
Copyright information for CYM