Song of Solomon 3

Wrth orwedd ar fy ngwely'n y nos
byddai gen i hiraeth am fy nghariad;
dyheu am ei gwmni, ond methu ei gael.
“Dw i'n mynd i godi i edrych amdano'n y dre –
crwydro'r strydoedd a'r sgwariau
yn chwilio am fy nghariad.”
Dyheu am ei gwmni, ond methu ei gael.
Dyma'r gwylwyr nos yn fy ngweld
wrth grwydro ar batrôl o gwmpas y dre.
Gofynnais, “Welsoch chi fy nghariad?”
Prin roeddwn wedi eu pasio
pan ddes i o hyd i'm cariad!
Gafaelais ynddo'n dynn a gwrthod ei ollwng
nes mynd ag e i dŷ fy mam,
i'w hystafell wely.
Ferched Jerwsalem, dw i'n pledio arnoch
o flaen y gasél a'r ewig gwyllt:
Peidiwch trïo cyffroi cariad rhywiol
nes mae'n barod.

Y drydedd gerdd – Y briodas

Y ferch
Beth sy'n dod o gyfeiriad yr anialwch,
yn codi llwch fel colofnau o fwg?
Fel mwg yr arogldarth yn codi o'r allor –
myrr a thus a phob powdr persawrus
sydd ar werth gan fasnachwyr teithiol.
Edrychwch! Soffa-gludo Solomon ydy hi!
Mae chwe deg o filwyr o'i gwmpas –
arwyr dewr Israel.
Mae gan bob un ei gleddyf yn barod,
ac maen nhw wedi eu hyfforddi i ryfela.
Mae cleddyf pob un ar ei glun
i'w amddiffyn rhag peryglon y nos.
Mae gan Solomon gadair gludo
wedi ei gwneud o goed o Libanus.
10 Mae ei pholion o arian
a'i ffrâm o aur;
ei sedd o ddefnydd porffor
a'r tu mewn wedi ei addurno â chariad.
11 Ferched Jerwsalem, dewch allan!
Dewch ferched Seion i syllu ar Solomon
yn gwisgo'r goron gafodd gan ei fam
ar ddiwrnod ei briodas –
diwrnod hapusaf ei fywyd!
Copyright information for CYM