Zechariah 10

Yr  Arglwydd yn addo achub

Gofynnwch i'r  Arglwydd am law
adeg tymor cawodydd y gwanwyn –
yr  Arglwydd sy'n anfon y stormydd.
Bydd yn anfon cawodydd trwm o law
a bydd digon o gnydau yn tyfu i bawb.
Mae eilun-ddelwau teuluol yn camarwain pobl,
a'r rhai sy'n dweud ffortiwn yn twyllo
– mae eu breuddwydion yn ffals,
a'u cysur yn ddiwerth.
Felly mae'r bobl yn crwydro fel defaid,
heb fugail i'w hamddiffyn.
“Dw i wedi gwylltio'n lân gyda ‛bugeiliaid‛ y gwledydd,
ac yn mynd i'w cosbi nhw – y ‛bychod‛ sydd ar y blaen!”
Mae'r  Arglwydd holl-bwerus
yn mynd i ofalu am ei braidd, sef pobl Jwda,
a'u gwneud nhw fel ceffylau rhyfel cryfion.
Ohonyn nhw y daw y garreg sylfaen,
Ohonyn nhw daw'r peg i ddal y babell,
Ohonyn nhw daw'r bwa rhyfel,
Ohonyn nhw daw pob arweinydd cryf.
Byddan nhw fel milwyr dewr mewn brwydr
yn martsio drwy'r mwd ar faes y gâd.
Am fod yr  Arglwydd gyda nhw,
byddan nhw'n ymladd
ac yn curo cafalri'r gelyn.
“Dw i'n mynd i wneud teyrnas Jwda'n gryf,
ac achub pobl Israel.
10:6 Israel Hebraeg, “teulu Joseff”, sef tad Effraim a Manasse, dau brif lwyth Israel (teyrnas y gogledd).

Dw i'n mynd i ddod â nhw'n ôl
a dangos trugaredd atyn nhw –
bydd fel petawn i erioed wedi eu gwrthod nhw.
Fi ydy'r  Arglwydd eu Duw nhw,
a dw i'n mynd i'w hateb nhw.
Bydd pobl Israel
10:7 Israel Hebraeg, “Effraim”, sef prif lwyth teyrnas Israel, yn aml yn cynrychioli y wlad yn gyfan.
fel milwyr dewr
yn dathlu fel petaen nhw wedi meddwi.
Bydd eu plant mor hapus wrth weld hynny,
ac yn gorfoleddu yn yr  Arglwydd.
Dw i'n mynd i chwibanu
i'w casglu nhw at ei gilydd –
dw i'n eu gollwng nhw'n rhydd!
Bydd cymaint ohonyn nhw ag o'r blaen.
Er i mi eu gwasgaru drwy'r gwledydd,
byddan nhw'n meddwl amdana i mewn mannau pell –
a byddan nhw a'u plant yn dod yn ôl
10 Bydda i'n dod â nhw yn ôl o'r Aifft,
ac yn eu casglu nhw o Asyria;
mynd â nhw i dir Gilead a Libanus,
a fydd hyd yn oed hynny ddim digon o le.
11 Byddan nhw'n croesi'r môr stormus,
a bydd e'n tawelu'r tonnau.
Bydd dŵr dwfn yr Afon Nil yn sychu,
balchder Asyria'n cael ei dorri,
a'r Aifft yn rheoli ddim mwy.
12 Bydda i'n gwneud fy mhobl yn gryf,
a byddan nhw'n byw fel dw i'n dweud,”

—yr  Arglwydd sy'n dweud hyn.
Copyright information for CYM