Zechariah 5

Gweledigaeth 6 – Sgrôl yn hedfan

1Yna dyma fi'n edrych eto, a gweld sgrôl yn hedfan!

2Dyma'r angel yn gofyn i mi, “Beth wyt ti'n weld?” A dyma fi'n ateb, “Dw i'n gweld sgrôl yn hedfan. Mae'n anferth – tua naw metr o hyd, a pedwar metr a hanner o led!”

3A dyma fe'n dweud wrtho i, “Geiriau melltith sydd arni, ac mae'n mynd allan drwy'r wlad i gyd. Mae un ochr yn dweud y bydd unrhyw un sy'n dwyn yn cael ei daflu allan o'r gymuned. Mae'r ochr arall yn dweud y bydd yr un peth yn digwydd i'r rhai sy'n dweud celwydd. a 

4Dyma mae'r  Arglwydd holl-bwerus yn ei ddweud: “Dw i wedi anfon y felltith yma allan i gartref pob lleidr, a phawb sy'n defnyddio fy enw i wrth ddweud celwydd ar lw. Bydd y felltith yn dinistrio'r tŷ hwnnw'n llwyr – y coed a'r cerrig.”

Gweledigaeth 7 – Y wraig yn y gasgen

5Yna dyma'r angel oedd yn siarad â mi yn camu ymlaen a dweud, “Edrych! Beth wyt ti'n ei weld yn mynd i ffwrdd?” 6“Beth ydy e?” meddwn i.

“Casgen ydy hi,” meddai'r angel. “Mae'n cynrychioli drygioni pawb drwy'r wlad i gyd.” 7Yna dyma'r caead plwm oedd ar y gasgen yn cael ei godi, a dyna lle roedd gwraig yn eistedd yn y gasgen!

8A dyma'r angel yn dweud, “Mae'r wraig yma'n cynrychioli drygioni.” A dyma fe'n ei gwthio hi yn ôl i'r gasgen a slamio'r caead o blwm yn ôl i'w le.

9Yna dyma fi'n edrych eto, a gweld dwy wraig yn hedfan drwy'r awyr. (Roedd ganddyn nhw adenydd mawr fel crëyr.) Dyma nhw'n codi'r gasgen a hedfan i ffwrdd yn uchel i'r awyr. 10A dyma fi'n gofyn i'r angel, “I ble maen nhw'n mynd â'r gasgen?” 11A dyma fe'n ateb, “I wlad Babilonia,
5:11 Babilon Hebraeg,  Shinar sy'n hen enw am wlad Babilon. Fel gyda hanes Tŵr Babilon yn Genesis 11, mae'r hen enw Shinar (Genesis 11:2) yn arwyddo gwrthryfel yn erbyn Duw.
i adeiladu teml iddi. Pan fydd y deml yn barod, bydd y gasgen yn cael ei gosod ar bedestal yno.”

Copyright information for CYM