Zechariah 11

Agor dy giatiau, Libanus,
a bydd tân yn llosgi dy goed cedrwydd.
Bydd y coed pinwydd yn udo,
am fod y coed cedrwydd wedi syrthio –
mae'r coed mawreddog wedi eu difrodi.
Bydd coed derw Bashan yn udo,
am fod y goedwig drwchus wedi ei thorri i lawr.
Gwrandwch ar y bugeiliaid yn udo –
am fod y borfa odidog wedi ei difetha!
Gwrandwch ar y llewod ifanc yn rhuo –
am fod coedwig yr Iorddonen wedi ei difa!

Y ddau fugail

Dyma mae'r  Arglwydd fy Nuw yn ei ddweud: “Bugeilia'r praidd sydd i fynd i'r lladd-dy. Mae'r rhai sy'n eu prynu yn eu lladd heb deimlo unrhyw gywilydd. Mae'r rhai sy'n eu gwerthu yn diolch i'r  Arglwydd am eu gwneud nhw'n gyfoethog. A dydy'r bugeiliaid yn poeni dim amdanyn nhw. Ac o hyn ymlaen, fydda i'n poeni dim am bobl y wlad yma,” meddai'r  Arglwydd. “Bydda i'n eu troi nhw yn erbyn ei gilydd, a rhoi pob un yng ngafael ei frenin. Bydd y rheiny'n dod â dinistr i'r wlad, a fydda i'n achub neb o'u gafael.”

Felly dyma fi'n bugeilio'r praidd oedd i fynd i'r lladd-dy ar ran y masnachwyr. Cymerais ddwy ffon, a galw un yn "Haelioni" a'r llall yn "Undod". Yna es i fugeilio'r praidd a sacio'r tri bugail mewn un mis. Roeddwn wedi colli pob amynedd gyda'r masnachwyr, a doedd ganddyn nhw ddim parch ata i chwaith. Yna dyma fi'n dweud wrthyn nhw, “Dw i ddim am ofalu am y praidd i chi! Y rhai sydd i farw, cân nhw farw. Y rhai sydd i fynd ar goll, cân nhw fynd ar goll. A'r rhai fydd yn dal yn fyw, cân nhw fwyta cnawd ei gilydd!”

10 Yna dyma fi'n cymryd fy ffon "Haelioni", a'i thorri, i ddangos fod yr ymrwymiad wnes i gyda phobl Israel i gyd wedi ei ganslo. 11 Cafodd ei ganslo y diwrnod hwnnw, ac roedd y masnachwyr oedd yn fy ngwylio i yn gwybod fod hyn yn neges gan yr  Arglwydd.

12 Yna dyma fi'n dweud wrthyn nhw, “Os ydych chi'n fodlon, rhowch fy nghyflog i mi. Os na, anghofiwch am y peth.” Felly dyma nhw'n talu tri deg darn arian yn gyflog i mi.

13 A dyma'r  Arglwydd yn dweud wrtho i, “Tafla eu harian ‛hael‛ nhw i'r trysordy!” Dyna'r cwbl roedden nhw'n meddwl oeddwn i'n werth! Felly dyma fi'n rhoi'r arian i drysordy teml yr  Arglwydd. 14 Yna dyma fi'n cymryd y ffon arall, "Undod", a thorri honno, i ddangos fod y berthynas rhwng Jwda ac Israel wedi darfod.

15 A dyma'r  Arglwydd yn dweud wrtho i, “Cymer offer bugail eto – bugail da i ddim. 16 Dw i'n rhoi arweinydd i'r wlad yma – bugail fydd yn poeni dim am y defaid sy'n marw, nac yn mynd i chwilio am y rhai sydd wedi crwydro. Fydd e ddim yn iacháu'r rhai sydd wedi eu hanafu, nac yn bwydo'r rhai iach. Ond bydd yn bwyta cig yr ŵyn gorau, a thorri eu carnau i ffwrdd.

17 Mae ar ben ar fy mugail diwerth
sy'n troi cefn ar y praidd!
Bydd cleddyf yn taro ei fraich
ac yn anafu ei lygad dde.
Bydd yn colli defnydd o'i fraich,
ac yn cael ei ddallu yn ei lygad dde!”
11:17 Bydd cleddyf … ei lygad dde! Roedd y fraich dde yn symbol o gryfder a grym (gw. Eseia 51:9; Eseciel 30:21). Byddai milwr yn edrych heibio ei darian gyda'i lygad dde. Felly doedd dyn oedd yn ddall yn ei lygad dde yn dda i ddim fel milwr.

Copyright information for CYM