Zechariah 13

“Bryd hynny bydd ffynnon wedi ei hagor bob amser i deulu brenhinol Dafydd a phobl Jerwsalem, i'w glanhau o bechod ac aflendid.”

Cael gwared ag eilun-dduwiau a phroffwydi ffals

“Bryd hynny hefyd,”—meddai'r  Arglwydd holl-bwerus—“dw i'n mynd i gael gwared â'r eilunod o'r tir. Fydd neb yn cofio eu henwau nhw hyd yn oed a . A bydda i hefyd yn cael gwared â'r proffwydi ffals a'r ysbrydion aflan o'r tir. Wedyn os bydd rhywun yn proffwydo, bydd ei dad a'i fam yn dweud wrtho, ‘Rhaid i ti farw! Ti'n honni siarad ar ran yr  Arglwydd, ond yn proffwydo celwydd!’ b  A bydd ei dad a'i fam yn ei drywanu i farwolaeth. c 

“Bryd hynny bydd gan broffwyd gywilydd o'i weledigaethau, a bydd yn ceisio cuddio'r gwir drwy stopio gwisgo clogyn blewog proffwydi. Bydd yn gwadu popeth a dweud, ‘Fi? Dw i ddim yn broffwyd. Dw i wedi bod yn gweithio fel gwas ar y tir es pan oeddwn i'n ifanc.’ Yna bydd rhywun yn gofyn iddo, ‘Felly, beth ydy'r creithiau
13:6 creithiau Roedd pobl yn torri eu hunain gyda cyllyll, fel rhan o'r ddefod, wrth addoli'r duwiau ffals (gw. 1 Brenhinoedd 18:28).
yna ar dy frest di?’ A bydd yn ateb, ‘Ces fy anafu yn nhŷ ffrindiau.’”

Y Bugail a'r defaid

Dyma mae'r  Arglwydd holl-bwerus yn ei ddweud,

“Deffra gleddyf! Ymosod ar fy mugail,
y dyn sy'n agos ata i.
Taro'r bugail,
a bydd y praidd yn mynd ar chwâl.
Bydda i'n taro'r rhai bach hefyd.
Dyna fydd yn digwydd drwy'r wlad i gyd,”

—yr  Arglwydd sy'n dweud hyn.
“Bydd dwy ran o dair yn cael eu lladd,
gan adael un rhan o dair ar ôl.
A bydda i'n arwain y rheiny trwy dân,
i'w puro fel mae arian yn cael ei buro,
a'i profi fel mae aur yn cael ei brofi.
Byddan nhw'n galw ar fy enw i,
a bydda i'n ateb.
Bydda i'n dweud, ‘Fy mhobl i ydy'r rhain,’
a byddan nhw'n dweud, ‘Yr  Arglwydd ydy ein Duw ni.’”
Copyright information for CYM