Psalms 112

FANMANALABA jamyo as Jeova. Dichoso y taotao ni maañao as Jeova, yan ninasendangculo y minagofña ni y tinagoña sija.

Ya y semiyaña manmatatnga gui jilo y tano: ya y generasion manunas ufandichoso.

Güinaja yan rinico mangaegue gui guimaña: ya y tininasña gagaegueja para taejinecog.

Ya y manunas nae cajulo y manana gui jalom jomjom: güiya cariñoso güe yan bula minaase, yan tunasgüe.

Y mauleg para ayo na taotao ni y fumatitinas y cariño, yan numanaayao: güiya umantiene y causaña gui juisio.

Sa güiya ti umanacalamten para taejinecog: y manunas para taejinecog: ufanmajajasoja.

Güiya ti umaañao ni y manaelaye na notisia sija: y corasonña meton ya jaangoco si Jeova.

Y corasonña fitme ya güiya ti umaañao, asta qui jalie y diniseaña gui jilo y contrariuña sija.

Guiya tumalapon, güiya numae ni y mamoble; ya y tininasña gagaegue para taejinecog, y canggelonña umajatsa ni y inenra.

10 Y taelaye na taotao jalie ayo yan ninapinite: yan janachechegcheg y nifenña, yan maderite ya mapos: ya y diniseaña y taelaye umalingo.

Copyright information for Chamorro