Psalms 47

NAFAMAGPAG y canaemiyo todo jamya na taotao; agang si Yuus ni y inagang guinana.

Sa si Jeova sentaquilo yan namaañao; Güiya mas dangculo na ray gui jilo todo y tano.

Güiya ugana todo y taotao ya upolo gui papata; yan y nasion sija gui papa adengta.

Güiya umayig y erensiata ni y para jita: y minagas gui as Jacob ni y güinaeyaña. Sila.

Si Yuus mapos julo yan y inagang, si Jeova yan y sonidon y trompeta.

Fanganta tinina sija para si Yuus; fanganta tinina sija; fanganta tinina sija para y rayta, fanganta tinina sija.

Sa si Yuus güiya ray todo y tano: fanganta y tinina sija, yan y tiningo.

Si Yuus mangobiebietna gui jilo y nasion sija; si Yuus matatachong gui tronon y sinantosña.

Sa y prinsipen y taotao sija mandaña ufantaotao y Yuus Abraham; sa y patang y tano, iyon Yuus: Güiya y sentaquilo.

Copyright information for Chamorro