1 Corinthians 1

1ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲓⲟⲩⲥ· ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲧⲁϩⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲥⲱⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲡⲥⲟⲛ 2ⲉⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ. ⲛⲉⲧⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲙ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. 3ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 4ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 5ϫⲉ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ϩⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲓⲙ 6ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 7ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ 8ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 9ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ· 10ⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲱ ⲙ̅ⲡⲓϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙ̅ⲡⲱⲣϫ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ϩⲙ̅ⲡⲓϩⲏⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙⲛ̅ϯⲅⲛⲱⲙⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 11ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲭⲗⲟⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛϯⲧⲱⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 12ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲁⲁⲡⲟⲗⲗⲱ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲁⲕⲏⲫⲁ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 13ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲱϣ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥ̅xⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 14ϯϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲕⲣⲓⲥⲡⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲅⲁⲓ̈ⲟⲥ. 15ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲡⲁⲣⲁⲛ. 16ⲁⲓ̈ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲏⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ϭⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛ̅ϭⲉ. 17ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 18ⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲥ̅xⲟ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧⲥⲟϭ ⲙⲉⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛⲁⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲟⲩϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 19ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ. ⲧⲁⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲉⲉⲩ. 20ⲉϥⲧⲱⲛ ⲥⲟⲫⲟⲥ. ⲉϥⲧⲱⲛ ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ. ⲉϥⲧⲱⲛ ⲥⲩⲛⲍⲏⲧⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ. ⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲟϭ. 21ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲁϥⲣ̅ϩⲛⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲟϭ ⲙ̅ⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ. 22ⲉⲡ<ⲉ>ⲓⲇⲏ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ. 23ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲁⲩⲥ̅xⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ. ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲥⲟϭ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 24ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲧⲧⲁϩⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. 25ϫⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲟϭ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲃⲉ ⲧⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥϫⲟⲟⲣ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲣⲱⲙⲉ. 26ⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲧⲱϩⲙ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲙⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥ. ⲙⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲉⲩⲅⲉⲛⲏⲥ. 27ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲥⲟϭ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϯϣⲓⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲉⲉⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϭⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϯϣⲓⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϫⲱⲱⲣⲉ. 28ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲥⲟϣϥ̅ ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲧⲡⲟⲩ. ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ. 29ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 30ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲉ. 31ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ.
Copyright information for CopSahHorner