1 Corinthians 10

ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲁⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲙⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲟⲩϩⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲥⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ. ⲁⲩⲥⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲁ ⲉⲥⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲱⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ. ⲁⲩⲡⲟⲣϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡϫⲁⲓ̈ⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲛⲉⲑⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲏ ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲉⲓ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲉⲥⲱ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲥⲱⲃⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲛⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ϭⲓϫⲟⲩⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ϣⲟ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲛⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ϩⲟϥ. 10 ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ. 11 ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲏ. ⲁⲩⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲥⲃⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲑⲁⲏ ⲛ̅ⲛⲁⲓⲱⲛ ⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 12 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲙⲁⲣⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥ̅ϩⲉ. 13 ⲙ̅ⲡⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁϩⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲟⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϥⲛⲁϯⲑⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲡⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϥⲓ. 14 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. 15 ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲱⲥ ⲥⲁⲃⲉⲉⲩ. ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ. 16 ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉϣⲁⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉϣⲁⲛⲡⲟϣϥ̅ ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 17 ϫⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ. ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅. ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲧⲛ̅ϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 18 ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲙⲏ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ <ⲛ̅>ⲛⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. 19 ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲙⲏ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϣⲟⲟⲡ. ⲏ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϣⲟⲟⲡ. 20 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲱⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ. ⲛ̅ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ. 21 ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲥⲉⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲛ̅ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ. ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉϫⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ. 22 ⲏ̅ ⲉⲛⲛⲁϯⲕⲱϩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙⲏ ⲉⲛϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟϥ· 23 ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲉⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲛ. ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲉⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲕⲱⲧ ⲁⲛ. 24 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉϥⲛⲟϥⲣⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲕⲉⲟⲩⲁ 25 ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩϯ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁⲕⲉⲗⲗⲟⲥ ⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ. 26 ⲡⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 27 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ. ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ. 28 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲛⲣ̅ⲡⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲟⲩⲟⲙϥ̅ ⲉⲧⲃⲉⲡⲏ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ. 29 ⲧⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲇⲉ ⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲕ ⲁⲛ <ⲧⲉ>. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲡⲏ. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲕⲉⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ. 30 ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ϯⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲥⲉϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉϯϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲁⲣⲟϥ. 31 ⲉⲓⲧⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ. ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱ. ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 32 ϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛ̅ϫⲣⲟⲡ ⲛ̅ⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 33 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱ ⲉϯⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛϯϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲁⲛⲟϥⲣⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁϩⲁϩ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈.
Copyright information for CopSahHorner