1 Corinthians 11

1ⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲧ̅ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 2ϯⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· 3ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲧⲁⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. ⲧⲁⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 4ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲏ̅ ⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉϥⲁⲡⲉ ϩⲟⲃⲥ̅ ϥϯϣⲓⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲡⲉ. 5ⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲥϣⲗⲏⲗ ⲏ̅ ⲉⲥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲥⲁⲡⲉ ϭⲟⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲥϯϣⲓⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲁⲡⲉ. ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉⲣⲉϫⲱⲥ ϩⲟⲟⲕⲉ. 6ⲉϣϫⲉⲥⲛⲁϩⲃ̅ⲥϫⲱⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϣⲃ̅ϫⲱⲥ. ⲉϣϫⲉⲟⲩϣⲗⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉ ϣⲃ̅ϫⲱⲥ ⲏ̅ ϩⲉⲕⲉϫⲱⲥ. ⲙⲁⲣⲉⲥϩⲃⲥ̅ϫⲱⲥ· 7ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϣ̅ϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉϩⲱⲃⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲡⲉ. ⲉⲑⲓⲕⲱⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲧⲉ. 8ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 9ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲛ̅ⲧⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲣⲱⲙⲉ. 10ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲕⲱ ⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲥⲁⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. 11ⲡⲗⲏⲛ ⲙⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϫⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲟⲩⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 12ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲧⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉ. ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ. 13ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϣ̅ϣⲉ ⲉⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲉϫⲱⲥ ϭⲟⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 14ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲕⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙⲉⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲉϩϥⲱ ⲟⲩⲥⲱϣ ⲛⲁϥ ⲡⲉ 15ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲟⲩⲉϩϥⲱ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲥ ⲡⲉ. ϫⲉ ⲡϥⲱ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲥ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲣ̅ϣⲱⲛ. 16ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲁⲓ̈ϯⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲥⲩⲛⲓⲑⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 17ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲓ̈ⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲛ ⲉⲩϫⲓⲥⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩϩⲃ̅ⲃⲉ. 18ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ϯⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ. 19ϩⲁⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉϩⲉⲛϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲣⲉⲛ̅ⲕⲉⲥⲱⲧⲡ̅ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 20ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲟⲩϩ ϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉⲟⲩⲟⲙϥ̅. 21ⲡⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲟⲩⲁ ⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉϥⲇⲓⲡⲛⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲧⲁϩⲉ. 22ⲙⲏ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲱ ϫⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϯϣⲓⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲁⲩ. ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩ. ⲧⲁⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ϯⲉⲡⲁⲓⲛⲟⲩ ⲁⲛ. 23ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ̈ϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ 24ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁϥⲡⲟϣϥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ̈ ⲉⲡⲁⲣ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ. 25ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲁⲡⲟⲧ ⲡⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲥⲛⲟϥ. ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲱ ⲉⲡⲁⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ. 26ⲥⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲉⲓⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲁⲛⲧϥ̅ⲉⲓ. 27ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛϥ̅ⲥⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛϥ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ. ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 28ⲙⲁⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲁⲡⲟⲧ. 29ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲱ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲣⲓⲙⲁ ⲉⲛϥ̅ⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ 30ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩⲛ̅ϩⲁϩ ϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲗⲉϫⲗⲱϫ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. 31ⲉⲛⲉⲛⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ. 32ⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲧϭⲁⲉⲓⲟⲛ ⲙⲛ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 33ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲁϩⲉ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. 34ⲡⲉⲧϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲉⲓ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲕⲣⲓⲙⲁ. ϯⲛⲁⲧⲉϣⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ·
Copyright information for CopSahHorner