1 Corinthians 12

ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲡⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲃⲏⲕ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲧⲉⲙⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲱⲱⲥ· ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉϥϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲙⲟⲧ ⲉⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ̅ ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲡⲓϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲱⲣϫ̅ ⲛ̅ⲉⲛⲉⲣⲅⲏⲙⲁ ⲉⲡⲓⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅. ⲥⲉϯ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲛⲟϥⲣⲉ. ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϣⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲕⲉⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ̅ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲗϭⲟ ⲕⲁⲧⲁⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 10 ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲅⲏⲙⲁ ⲛ̅ϭⲟⲙ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ϩⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ. ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ. 11 ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲡⲱϣ ⲉϫⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣⲥ̅. 12 ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ. ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ϩⲁϩ ⲛⲉ. ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 13 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲉⲓⲧⲉ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲉⲓⲧⲉ ⲣⲙ̅ϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲥⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 14 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁϩ ⲛⲉ. 15 ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲧϭⲓϫ ⲁⲛ. ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲉ. 16 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲙⲁⲁϫⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲃⲁⲗ ⲁⲛ. ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲟⲩⲧⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ. 17 ⲉϣϫⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲗ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁⲁϫⲉ. ⲉϣϫⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲁϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡϣⲁ. 18 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣⲥ̅. 19 ⲉϣϫⲉⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲥⲱⲙⲁ. 20 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲁϩ ⲙⲉⲛ ⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ. ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ. 21 ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲃⲁⲗ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧϭⲓϫ ϫⲉ ⲛ̅ϯⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲟ ⲁⲛ. ⲏ̅ ⲟⲛ ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϫⲉ ⲛ̅ϯⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ. 22 ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛϭⲱⲃ ⲛⲉ ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲛⲉ. 23 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲏϣ. ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲧⲓⲙⲏ ⲉⲛⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛϣⲓⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲉⲩⲥⲭⲩⲙⲟⲥⲩⲛⲏ. 24 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲉⲥⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲩⲛⲕⲉⲣⲁ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲁϥϯ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲧϣⲁⲁⲧ. 25 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲱⲣϫ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. 26 ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ϣⲱⲛⲉ ϣⲁⲣⲉⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲓⲧⲁ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲗⲟⲥ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲉⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲣⲁϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· 27 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲕⲙⲉⲣⲟⲩⲥ· 28 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲁϩ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ϩⲉⲛϭⲟⲙ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ϩⲉⲛⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲗϭⲟ. ⲟⲩϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ϩⲉⲛⲣ̅ϩⲙ̅ⲙⲉ. ϩⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ. 29 ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲥⲁϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 30 ⲙⲏ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲗϭⲟ. ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ. ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 31 ⲕⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲛⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲓ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϯⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ.
Copyright information for CopSahHorner