1 Corinthians 13

1ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲉⲙⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲣ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲙⲛⲧ̅ ⲉϥϯϩⲣⲟⲟⲩ. ⲏ̅ ⲟⲩⲕⲩⲙⲃⲁⲗⲟⲛ ⲉϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ. 2ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ. ⲧⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲙ̅ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲕⲁⲛ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲡⲉⲛⲉⲧⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ. 3ⲕⲁⲛ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲧⲙ̅ⲙⲟ ⲛ̅ⲛⲁϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁϯ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲙⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϯⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. 4ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϣⲁⲥϩⲣⲟϣ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ϣⲁⲥⲣ̅ⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ. ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲉⲥⲕⲱϩ. ⲙⲉⲥⲣ̅ⲡⲉⲣⲡⲉⲣⲟⲥ. ⲙⲉⲥϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ. 5ⲙⲉⲥⲁⲥⲭⲩⲙⲟⲛⲓ. ⲙⲉⲥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲥ ⲛⲉ. ⲙⲉⲥⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲙⲉⲥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. 6ⲙⲉⲥⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ϣⲁⲥⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲉ. 7ϣⲁⲥϥⲓ ϩⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ϣⲁⲥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ̅. ϣⲁⲥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ̅. ϣⲁⲥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ̅. 8ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲉⲥϩⲉ ⲉⲛⲉϩ. ⲉⲓⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ̅. ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲁⲥⲡⲉ. ⲥⲉⲛⲁⲗⲟ. ⲉⲓⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ̅. 9ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ. 10ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲡϫⲱⲕ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ̅. 11ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲕⲟⲩⲓ̈. ⲛⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛⲉⲓ̈ⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲱⲥ ⲕⲟⲩⲓ̈. ⲛⲉⲓ̈ϣⲟϫⲛⲉ ϩⲱⲥ ⲕⲟⲩⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲣ̅ⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲕⲟⲩⲓ̈. 12ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲁⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲣ̅ⲃ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟ ϩⲓϩⲟ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲓ̈ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲥⲟⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ. 13ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϭⲓⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲡⲉⲉⲓϣⲟⲙⲛⲧ̅. ⲧⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ.
Copyright information for CopSahHorner