1 Corinthians 14

ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲕⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲡⲉⲧⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱⲧ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲗⲥⲗ̅. ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲉϥⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ. ⲡⲉⲧⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ· ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. ⲛⲁⲉⲡⲉⲧⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ ϩⲓⲃⲟⲗ. ⲉϣϫⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲃⲱⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱⲧ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩ. ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲧⲙ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. ⲏ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲏ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲏ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ. ⲏ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲃⲱ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲣⲱ ⲛ̅ⲁⲯⲩⲭⲟⲛ ⲉⲩϯ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲙⲏ. ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲥⲏⲃⲉ ⲛ̅ϫⲱ. ⲉⲓⲧⲉ ⲟⲩⲕⲓⲑⲁⲣⲁ. ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲙ̅ϯ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲱⲣϫ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲣⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡϫⲱ ⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲏ̅ ⲡⲉⲧⲟⲩⲕⲓⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅ ϯ ⲛ̅ⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⲉⲡⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲧⲙ̅ϯ ⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲩⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲡⲁⲏⲣ. 10 ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲙⲛ̅ⲧϥ̅ⲥⲙⲏ. 11 ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲧⲙ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲙⲏ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 12 ⲧⲁⲓ̈ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉ. ⲉⲡⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲉⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲡⲣⲟⲥⲡⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ϣⲓⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣ̅ϩⲟⲩⲟ. 13 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲗⲏⲗ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲃⲱⲗ. 14 ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϣⲗⲏⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲥⲡⲉ. ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉⲧϣⲗⲏⲗ. ⲡⲁϩⲏⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲁⲧⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲡⲉ. 15 ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉϯⲛⲁϣⲗⲏⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ϯⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲁⲕⲉϩⲏⲧ. ϯⲛⲁⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ϯⲛⲁⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲁⲕⲉϩⲏⲧ. 16 ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲉⲕϣⲁⲛⲥⲙⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲉⲧϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲙ̅ⲡϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ϥⲛⲁϫⲱ ⲙ̅ⲡϩⲁⲙⲏⲛ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲕϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ. ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲕϫⲉⲟⲩ ⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. 17 ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲕϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲕⲱⲧ ⲁⲛ· 18 ϯϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ϯϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ. 19 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϯⲟⲩⲉϣϯⲟⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲁϩⲏⲧ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲕⲁⲑⲏⲅⲉⲓ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲧⲃⲁ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲡⲉ. 20 ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲕⲟⲩⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓⲕⲟⲩⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲕⲁⲕⲓⲁ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. 21 ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲓ̈ⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲕⲉϩⲉ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 22 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲡⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 23 ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲛ̅ⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ. ⲏ̅ ϩ<ⲉ>ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲛⲉⲩⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲗⲟⲃⲉ. 24 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ. ⲏ̅ ⲟⲩϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ. ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲓⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲥⲉⲛⲁⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 25 ⲛⲉⲑⲏⲡ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϥⲛⲁⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥϩⲟ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 26 ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲯⲁⲗⲙⲟⲥ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲃⲱ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲥⲡⲉ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲣⲙⲏⲛⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱⲧ. 27 ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲥⲡⲉ. ϣⲁⲥⲛⲁⲩ. ⲏ̅ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ. ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲟⲩϣⲏⲙ ⲉⲟⲩⲁ. ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲁ ⲃⲟⲗⲟⲩ. 28 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥⲃⲱⲗ. ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲁⲣⲱϥ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲙⲁⲣⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 29 ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ. 30 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲕⲁⲣⲱϥ. 31 ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥⲃⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 32 ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 33 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲁⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁϯⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ· 34 ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲛⲥ̅ⲧⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉϣⲁϫⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 35 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲥⲉⲟⲩⲉϣⲥⲟⲩⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲛⲉⲛⲉⲩϩⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲏⲓ̈. ⲟⲩϣⲗⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. 36 ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲁϥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲟⲩⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 37 ⲡⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ. ⲏ̅ ⲟⲩⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉϯⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϩⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉ. 38 ⲡⲉⲧⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲥⲉⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 39 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲕⲱϩ ⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲱⲗⲩ ⲉϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲁⲥⲡⲉ. 40 ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲥⲁⲛⲟ. ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲧⲁⲝⲓⲥ·
Copyright information for CopSahHorner