1 Corinthians 15

ϯⲧⲁⲙⲟ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧϥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϩⲓⲃⲟⲗ. ⲉϣϫⲉⲉⲓⲕⲏ ⲁⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· ⲁⲓ̈ϯ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϫⲓⲧϥ̅. ϫⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲕⲏⲫⲁ. ⲉⲓⲧⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲛⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϯⲟⲩ ⲛ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲧⲉⲛⲟⲩ. ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ. ⲉⲓⲧⲁ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛ̅ϩⲁⲉ ⲇⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲩϩⲉ. ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲉⲛϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 10 ⲑⲉ ⲇⲉ ⲉϯⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲉⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓ̈ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛ̅ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 11 ⲉⲓⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲛⲟⲕ. ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲏ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· 12 ⲉϣϫⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲟⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ. 13 ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲓ̈ⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ. 14 ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲓ̈ⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ. ⲁⲩⲱ ⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 15 ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲛⲟ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡϥ̅ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅· 16 ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ. 17 ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲓ̈ⲉ ⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲓ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. 18 ⲉⲓ̈ⲉ ⲁⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 19 ⲉϣϫⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲉⲛⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲓ̈ⲉ ⲁⲛϩⲉⲛⲉⲃⲓⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ· 20 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ 21 ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲙⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 22 ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲁⲇⲁⲙ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲥⲉⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 23 ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲁⲅⲙⲁ. ⲧⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲛⲁⲡⲉⲭ̅̅̅ⲥ̅ ϩ̅ⲛ̅ⲧⲉϥⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ. 24 ⲉⲓⲧⲁ ⲑⲁⲏ ⲉϥϣⲁⲛϯ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲏ ⲛⲓⲙ. ϩⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ. ϩⲓϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ. 25 ϩⲁⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ ϣⲁⲛⲧϥ̅ⲕⲱ ⲛ̅ⲛⲉϥϫⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 26 ⲡϩⲁⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϫⲁϫⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲉⲧⲉⲡⲙⲟⲩ ⲡⲉ. 27 ⲁϥⲕⲁⲛ̅ⲕⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ. 28 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ. ⲧⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ϥⲛⲁϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲡⲉ ⲉϥϩⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅. 29 ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲁⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲣⲱ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲥⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ. 30 ⲁϩⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛ̅ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ. 31 ϯⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ϣⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲉⲓϥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 32 ⲉϣϫⲉⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲙⲓϣⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁϩⲏⲩ. ⲉϣϫⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲱ. ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲣⲁⲥⲧⲉ. 33 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲗⲁⲛⲁ. ϣⲁⲣⲉⲛⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲁⲕⲉⲛⲓϩⲏⲧ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. 34 ⲛⲏⲫⲉ ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲟⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. 35 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ. 36 ⲡⲁⲑⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉϣⲁϥϫⲟϥ ⲙⲉϥⲱⲛϩ̅. ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛϥ̅ⲙⲟⲩ. 37 ⲁⲩⲱ ⲙⲡ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲁⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲉϣⲁⲕϫⲟϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲃⲗ̅ⲃⲓⲗⲉ ⲧⲉ ⲉⲥⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ ⲛ̅ⲥⲟⲩⲟ. ⲏ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ϭⲣⲟϭ. 38 ϣⲁⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁϣⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲉϭⲣⲱⲱϭ ⲕⲁⲧⲁⲣⲟϥ. 39 ⲛ̅ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲓⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲧ ⲧⲁⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲛⲏ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲁⲗⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲧ ⲧⲁⲛ̅ⲧⲃⲧ̅. 40 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 41 ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣⲏ. ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲟϩ. ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲓⲟⲩ. ⲟⲩⲛ̅ⲥⲓⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲃⲉ ⲉⲥⲓⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ. 42 ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲁⲧⲧⲁⲕⲟ. 43 ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲱϣ ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ. ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ. 44 ⲥⲉⲛⲁϫⲟϥ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ. ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ. ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ. ⲟⲩⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ. 45 ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ. ϫⲉ ⲁⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲇⲁⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲥⲟⲛϩ̅. ⲡϩⲁⲉ ⲇⲉ ⲁⲇⲁⲙ ⲉⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲧⲁⲛϩⲟ. 46 ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲡⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ. 47 ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲡⲉ. 48 ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 49 ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲫⲟⲣⲓ ⲛ̅ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲧⲛ̅ⲛⲁⲫⲟⲣⲓ ⲟⲛ ⲛ̅ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 50 ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉϣⲥⲁⲣⲝ̅ ϩⲓⲥⲛⲟϥ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ· 51 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲛ̅ⲕⲧⲟⲕ̅ ⲁⲛ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲓⲃⲉ 52 ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲡⲛ̅ϣⲱⲡ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲓⲕⲉ ⲛ̅ⲃⲁⲗ ϩⲛ̅ⲑⲁⲏ ⲛ̅ⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅. ϥⲛⲁⲥⲁⲗⲡⲓⲍⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲓⲃⲉ. 53 ϩⲁⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉϥϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲙⲟⲩ. 54 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲁⲓ̈ ⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲙⲟⲩ. ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲙⲕ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲩϫⲣⲟ. 55 ⲡⲙⲟⲩ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲧⲉⲕϫⲣⲟ. ⲡⲙⲟⲩ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲉⲕⲓⲉⲓⲃ. 56 ⲡⲓⲉⲓⲃ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲧϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ· 57 ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϯ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉϫⲣⲟ ϩⲓⲧⲛ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 58 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲛⲥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲙ̅ⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅<ⲟⲩ>ⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ·
Copyright information for CopSahHorner