1 Corinthians 16

1ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩⲱϭⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲧⲟϣⲥ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ. ⲁⲣⲓⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ 2ⲕⲁⲧⲁⲥⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲙⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲟⲩⲱϭⲥ̅ ϣⲱⲡⲉ. 3ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲉϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉϫⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. 4ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲃⲱⲕ ϩⲱ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 5ϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ϯⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. 6ⲙⲉϣⲁⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁϭⲱ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲣ̅ⲧⲉⲡⲣⲱ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲑⲡⲟⲓ̈ ⲉⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ. 7ⲛ̅ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲅⲉ. ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣϣⲁⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ. 8ϯϭⲉⲉⲧ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϣⲁⲧⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ. 9ⲁⲩⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲣⲟ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲓ̈. ⲉϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲁⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ· 10ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲡϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧϥ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ. 11ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲥⲟϣϥ̅. ⲙⲁⲑⲡⲟϥ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ ⲉϥⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ̈. ϯϭⲱϣⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ· 12ⲉⲧⲃⲉⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲇⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲁⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲧⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϩⲉ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ. 13ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ϫⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲙ̅ϭⲟⲙ. 14ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ· 15ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲏⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ϫⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲁⲭⲁⲓ̈ⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 16ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟ ⲛ̅ϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϩⲟⲥⲉ. 17ϯⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ. ⲙⲛ̅ⲫⲟⲣⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲁⲭⲁⲓ̈ⲕⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲉⲕⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ. 18ⲁⲩϯⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲙⲛ̅ⲡⲱⲧⲛ̅. ⲥⲟⲩⲛⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ· 19ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ϭⲓⲁⲕⲩⲗⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲣⲓⲥⲕⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ̅ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲏⲉⲓ· 20ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ. 21ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲉⲓϥ ⲛ̅ⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 22ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲙⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲙⲁⲣⲁⲛⲁⲑⲁ. 23ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. 24ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅·

ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲓⲟⲩⲥ· ⲁ̅·
Copyright information for CopSahHorner