1 Corinthians 16

ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩⲱϭⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲧⲟϣⲥ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ. ⲁⲣⲓⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲥⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲙⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲟⲩⲱϭⲥ̅ ϣⲱⲡⲉ. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲉϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉϫⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲃⲱⲕ ϩⲱ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. ϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ϯⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ⲙⲉϣⲁⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁϭⲱ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲣ̅ⲧⲉⲡⲣⲱ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲑⲡⲟⲓ̈ ⲉⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ. ⲛ̅ϯⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲅⲉ. ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣϣⲁⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ. ϯϭⲉⲉⲧ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϣⲁⲧⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ. ⲁⲩⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲣⲟ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲓ̈. ⲉϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲁⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ· 10 ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲡϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧϥ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉ. 11 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲥⲟϣϥ̅. ⲙⲁⲑⲡⲟϥ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϫⲉ ⲉϥⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ̈. ϯϭⲱϣⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ· 12 ⲉⲧⲃⲉⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲇⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲁⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲧⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁⲛϩⲉ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ. 13 ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ϫⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲙ̅ϭⲟⲙ. 14 ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ· 15 ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲏⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ ϫⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲁⲭⲁⲓ̈ⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 16 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟ ⲛ̅ϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϩⲟⲥⲉ. 17 ϯⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲁ. ⲙⲛ̅ⲫⲟⲣⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲁⲭⲁⲓ̈ⲕⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲉⲕⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ. 18 ⲁⲩϯⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲙⲛ̅ⲡⲱⲧⲛ̅. ⲥⲟⲩⲛⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ· 19 ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ϭⲓⲁⲕⲩⲗⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲣⲓⲥⲕⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ̅ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲏⲉⲓ· 20 ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ. 21 ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲉⲓϥ ⲛ̅ⲧⲁϭⲓϫ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 22 ⲡⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲙⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲙⲁⲣⲁⲛⲁⲑⲁ. 23 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. 24 ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅·

ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲓⲟⲩⲥ· ⲁ̅·
Copyright information for CopSahHorner