1 Corinthians 4

ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲁⲣ<ⲉ>ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲟⲡⲛ̅ ϩⲱⲥ ϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉϩⲉ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲏ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ϯⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ. ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲁⲓ̈ⲁⲁϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲓ̈ⲧⲙⲁⲓ̈ⲏⲩ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ⲡⲉⲧⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ϣⲁⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉⲑⲏⲡ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲟϫⲛⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲥⲃⲟ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲙ̅ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲟⲩⲁ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲁ ϩⲁⲟⲩⲁ. ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲉⲙⲡⲕ̅ϫⲓⲧϥ̅. ⲉϣϫⲉⲁⲕⲣ̅ⲡⲕⲉϫⲓ. ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲱⲥ ⲉⲙⲡⲕ̅ϫⲓ. ⲏⲇⲏ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲏⲩ. ⲏⲇⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ. ⲁϫⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ. ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. ⲁⲣⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁⲛ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ϩⲁⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲉⲡⲓⲑⲁⲛⲁⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉⲁⲧⲣⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 10 ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲣ̅ⲥⲟϭ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲁⲃⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ϭⲟⲟⲃ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲣ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲉⲓⲏⲩ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲛ̅ⲥⲏϣ 11 ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲧⲛ̅ϩⲕⲁⲉⲓⲧ. ⲧⲛ̅ⲟⲃⲉ. ⲧⲛ̅ⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ. ⲥⲉϯⲕⲗⲯ̅ ⲉϫⲱⲛ. ⲧⲛ̅ϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ. 12 ⲧⲛ̅ϩⲟⲥⲉ. ⲉⲛⲣ̅ϩⲱⲃ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛϭⲓϫ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲉⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲉⲩⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲧⲛ̅ⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 13 ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟⲛ. ⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲡⲉⲣⲓⲕⲁⲑⲁⲣⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛⲣ̅ϣϥⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲓ̈ⲟⲩⲛⲟⲩ. 14 ⲛ̅ⲛⲉⲉⲓϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲉⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ. 15 ⲕⲁⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲃⲁ ⲙ̅ⲡⲁⲓⲇⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛ. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲓ̈ϫⲡⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 16 ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈. 17 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲧⲛ̅ⲛⲉⲩⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉϯϯⲥⲃⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ. 18 ϩⲱⲥ ⲉⲛϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲁⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ 19 ϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲣϣⲁⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲣ̅ϩⲛⲁϥ. ⲛ̅ⲧⲁⲉⲓⲙⲉ ⲁⲛ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ. 20 ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲥϩⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ. 21 ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲁϣϥ̅. ⲧⲁⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲣⲱⲃ ϫⲛ̅ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ.
Copyright information for CopSahHorner