1 Corinthians 5

1ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲣⲱ ⲉⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲛⲥ̅ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲁ ϫⲓⲑⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. 2ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲏⲃⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϥⲓ ϩⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ. 3ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲉⲓ̈ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲕⲣⲓⲛⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲓ̈ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. 4ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. 5ⲉϯ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 6ⲛ̅ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲁⲛ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ⲑⲁⲃ ⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲱϣⲙ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ϥⲓ. 7ϥⲓ ⲙ̅ⲡⲓⲑⲁⲃ ⲛ̅ⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲱϣⲙ̅ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲑⲁⲃ· ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲱⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲡⲁⲥⲭⲁ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 8ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲣ̅ϣⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲑⲁⲃ ⲁⲛ ⲛ̅ⲁⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲑⲁⲃ ⲁⲛ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲓⲁ ϩⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲑⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲃⲃⲟ ϩⲓⲙⲉ· 9ⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲱϩ ⲙⲛ̅ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ. 10ⲟⲩ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲏ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅. ⲏ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲉϣϫⲉⲉϩⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 11ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲱϩ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲡⲉ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲡⲉ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲏ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥⲥⲁϩⲟⲩ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥϯϩⲉ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 12ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ 13ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ϥⲓ ⲙ̅ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅·
Copyright information for CopSahHorner