1 Corinthians 5

ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲣⲱ ⲉⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲛⲥ̅ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲁ ϫⲓⲑⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲏⲃⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϥⲓ ϩⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲉⲓ̈ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲉⲓ̈ⲕⲣⲓⲛⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲓ̈ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲓϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. ⲉϯ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲁⲛ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ⲑⲁⲃ ⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲱϣⲙ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ϥⲓ. ϥⲓ ⲙ̅ⲡⲓⲑⲁⲃ ⲛ̅ⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲱϣⲙ̅ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲑⲁⲃ· ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲩϣⲱⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲡⲁⲥⲭⲁ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲣ̅ϣⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲑⲁⲃ ⲁⲛ ⲛ̅ⲁⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲑⲁⲃ ⲁⲛ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲓⲁ ϩⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲑⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲃⲃⲟ ϩⲓⲙⲉ· ⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲱϩ ⲙⲛ̅ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ. 10 ⲟⲩ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲏ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅. ⲏ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲉϣϫⲉⲉϩⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 11 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲱϩ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲡⲉ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲡⲉ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲏ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥⲥⲁϩⲟⲩ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥϯϩⲉ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 12 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ 13 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ϥⲓ ⲙ̅ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅·
Copyright information for CopSahHorner