1 Corinthians 6

ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲟⲩⲛ̅ⲧϥⲟⲩϩⲱⲃ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ϩⲓⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲁⲩⲱ ϩⲓⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲛ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ϯϩⲁⲡ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲙⲡⲁⲧⲛ̅ⲡⲱϩ ⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲃⲓⲟⲥ ⲛⲉⲧⲥⲟϣϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲁⲑⲙ̅ⲥⲟⲟⲩ. ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲓⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϥⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲛ ϫⲓϩⲁⲡ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ ϩⲓⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲏⲇⲏ ⲙⲉⲛ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲣⲱ ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ϩⲁⲡ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲣⲱ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲣⲱ ⲥⲉⲛⲁϥⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϥⲱϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲛⲏⲩ. ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲗⲁⲛⲁ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲙⲁⲗⲁⲕⲟⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ. 10 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥϩⲱϥⲧ̅. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥϯϩⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥⲥⲁϩⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11 ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲉⲕⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ· 12 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲛⲁⲓ̈. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲛ. ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϯⲛⲁⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲣ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ̈. 13 ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲟⲩⲟⲟⲙ ⲛ̅ⲑⲏ. ⲁⲩⲱ ⲑⲏ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲟⲩⲟⲟⲙ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲥϥⲟⲩ. ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. 14 ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉϥϭⲟⲙ· 15 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ. ⲧⲁϥⲓ ϭⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲁⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ 16 ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 17 ⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ. 18 ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲥⲉⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲡⲉⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 19 ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ· 20 ⲁⲩϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩ. ϯⲉⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ·
Copyright information for CopSahHorner