1 Corinthians 6

1ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲟⲩⲛ̅ⲧϥⲟⲩϩⲱⲃ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ϩⲓⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲁⲩⲱ ϩⲓⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲛ. 2ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ϯϩⲁⲡ. 3ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲙⲡⲁⲧⲛ̅ⲡⲱϩ ⲉⲛⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 4ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲃⲓⲟⲥ ⲛⲉⲧⲥⲟϣϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲁⲑⲙ̅ⲥⲟⲟⲩ. 5ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲓⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϥⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. 6ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲛ ϫⲓϩⲁⲡ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ ϩⲓⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 7ⲏⲇⲏ ⲙⲉⲛ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲣⲱ ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ϩⲁⲡ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲣⲱ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲣⲱ ⲥⲉⲛⲁϥⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ. 8ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϥⲱϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲛⲏⲩ. 9ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲗⲁⲛⲁ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲙⲁⲗⲁⲕⲟⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ. 10ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥϩⲱϥⲧ̅. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥϯϩⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥⲥⲁϩⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅ ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 11ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲉⲕⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ· 12ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲛⲁⲓ̈. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲁⲛ. ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϯⲛⲁⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲣ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ̈. 13ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲟⲩⲟⲟⲙ ⲛ̅ⲑⲏ. ⲁⲩⲱ ⲑⲏ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲟⲩⲟⲟⲙ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲟⲥϥⲟⲩ. ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. 14ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉϥϭⲟⲙ· 15ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ. ⲧⲁϥⲓ ϭⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲁⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ 16ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲡⲟⲣⲛⲏ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 17ⲡⲉⲧⲧⲱϭⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ. 18ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲥⲉⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲡⲉⲧⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. 19ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ· 20ⲁⲩϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩ. ϯⲉⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ·
Copyright information for CopSahHorner