1 Corinthians 8

1ⲉⲧⲃⲉⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ϣⲁϥϫⲓⲥⲉ. ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ϣⲁⲥⲕⲱⲧ. 2ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲥⲟⲩⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ⲥⲟⲩⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧ<ϣ>ϣⲉ ⲉⲥⲟⲟⲩⲛ. 3ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅· 4ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩⲱⲙ ϭⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲁ. 5ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓϩⲁϩ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲥ. 6ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲙⲛ̅ⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. 7ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ. ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡⲧⲱⲡ ⲙ̅ⲡ<ⲉ>ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϣⲁϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ϩⲱⲥ ϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥϭⲟⲟⲃ ⲥⲧⲱⲗⲙ̅. 8ⲙⲛ̅ϩⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲧⲙ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲱⲱⲧ ⲁⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲁⲛ· 9ϭⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉⲓ̈ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϫⲣⲟⲡ ⲛ̅ⲛⲉⲧϭⲟⲟⲃ. 10ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲕⲛⲏϫ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲩϭⲱⲃ ⲡⲉ. ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲁⲕⲱⲧ ⲁⲛ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. 11ϥⲛⲁϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧϭⲟⲟⲃ ϩⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲣⲟϥ. 12ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥϭⲟⲟⲃ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· 13ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉϣϫⲉⲟⲩϩⲣⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲉⲙⲁϥ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲉⲓⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲟⲛ.
Copyright information for CopSahHorner