1 John 1

1ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲓⲟⲣϩϥ̅. ⲁⲛⲉⲛϭⲓϫ ϭⲙ̅ϭⲱⲙϥ̅ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅. 2ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ̅ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟϥ. ⲁⲛⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲧⲛ̅ϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϩⲁⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ. ⲉⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 3ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. 4ⲛⲁⲓ ⲉ[ⲛ]ⲥϩⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ. 5ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ⲉⲛⲧⲁⲩⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲡⲱⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲉ ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 6ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ. ⲉⲛϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. 7ⲉⲛϣⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉⲧϥ̅ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲧⲃ̅ⲃⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ. 8ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲛ. ⲉⲛⲣ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲛ [ⲙⲁⲩ]ⲁⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ. 9ⲉⲛϣⲁⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ. ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲛⲓⲙ. 10ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ.
Copyright information for CopSahHorner