1 John 3

1ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲧⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲛ. ϫⲉ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅. 2ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁⲣ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ. ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. 3ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅[ⲡ]ⲉⲓⲛⲁϩⲧⲉ ϣⲁϥⲧⲃ̅ⲃⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲏ ⲟⲩⲁⲁⲃ. 4ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ϥⲉⲓⲣⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲕⲉⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ. 5ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁ[ϥ]ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϥⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ. ⲉⲙⲙⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 6ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅. 7ⲛⲁϣⲏⲣⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. 8ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ. ϫⲉ ϫⲓⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲁⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. 9ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉ ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲥⲉⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲙⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. 11ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. 12ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲕⲁⲓⲛ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲡⲉ. ⲉⲁϥⲕⲱⲛⲥ̅ ⲛ̅ⲁⲃⲉⲗ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁϥⲕⲟⲛⲥϥ̅. ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ϩⲉⲛⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛⲉ. ⲛⲁⲡ[ⲉϥⲥⲟ]ⲛ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲛⲉ. 13ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ. ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 14ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ̅. ϫⲉ ⲧⲙ̅ⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ. ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲙⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. 15ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟⲩⲣⲉϥϩⲉⲧⲃ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲣⲉϥϩⲉⲧⲃ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 16ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲣⲟⲛ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ. 17ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲃⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥϣⲁⲁⲧ. ⲛϥ̅ⲧⲙ̅ϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ϩⲁⲣⲟϥ. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 18ⲛⲁϣⲏⲣⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲛⲙⲉ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲗⲁⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡϩⲱⲃ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲉ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ. 19ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲡⲉⲓⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 20ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲛϩⲏⲧ ϭⲛ̅ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉⲣⲟⲛ. ϫⲉ ⲛⲁⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉⲛϩⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ϥⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 21ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲉⲣⲧⲙ̅ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ϭⲛ̅ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉⲣⲟⲛ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 22ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ϫⲉ ⲧⲛ̅ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. 23ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ̅. 24ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ϥⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ.
Copyright information for CopSahHorner