1 John 4

ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛⲓⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲛ̅ⲁ ϫⲉ ⲉⲛⲉϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϩⲁϩ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲥⲟⲩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ ϫⲉ ⲡⲛ̅ⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲛ̅ⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲁⲛ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲛⲧⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ. ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲣⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲉⲡⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲛ. ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲛ. ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ. ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲙⲁⲣⲛ̅ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ϥⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲙⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ϥⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲁⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. 10 ⲉⲣⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲛⲙⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ. 11 ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲉϣϫⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲣⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ. ⲉⲓⲉ ϣ̅ϣⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. 12 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ. ⲉⲛϣⲁⲛⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲟⲩ[ⲱϩ] ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. 13 ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲟⲩ[ⲏϩ] ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϥⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲡⲛ̅ⲁ. 14 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. ϫⲉ ⲁⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 15 ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ϫⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϥⲟⲩⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 16 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϥⲟⲩⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 17 ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ϩⲱⲱⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 18 ⲙ̅ⲙⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲑⲟⲧⲉ. ϫⲉ ⲑⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. 19 ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ̅. 20 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ. ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ ⲡⲉ. ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. 21 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁⲛϫⲓⲧⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ.
Copyright information for CopSahHorner