1 John 5

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲡⲟϥ ϣⲁϥⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲙⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲛϣⲁⲛⲙⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲥⲉϩⲟⲣϣ̅ ⲁⲛ. ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϥϫⲣⲟ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲣⲟ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϫⲣⲁⲉⲓⲧ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ. ⲡⲉⲭⲥ̅. ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲡⲉⲧⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. ϫⲉ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲡⲉ ⲧⲙⲉ. ϫⲉ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲟⲩⲁ ⲛⲉ. ⲉϣϫⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲁⲁⲥ. ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. 10 ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲁⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. 11 ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲛϩ̅ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. 12 ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅. ⲡⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲛⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅. 13 ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 14 ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛⲥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϥⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲛ. 15 ⲉϣϫⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲁⲓⲧⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. 16 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉϥϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲓⲧⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ̅. ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉϥϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲟⲩⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉϥϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲛⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ. ϫⲉ ⲉϥⲉⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 17 ϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲉϥϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ. 18 ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲉⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ. 19 ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉϥⲕⲏ ϩⲙ̅ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. 20 ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ. ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲧʾⲙⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 21 ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ.
Copyright information for CopSahHorner