1 Peter 1

1ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲡⲟⲛⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲉⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲕⲁⲡⲡⲁⲇⲟⲕⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ. 2ⲕⲁⲧⲁⲡϣⲣ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲙ̅ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲡϭⲟϣϭϣ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲙⲁϣⲟ. 3ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲡⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲛⲁ ⲉⲧⲛⲁϣⲱϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲥⲟⲛϩ̅. ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲧⲱⲟⲩⲛ̅ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 4ⲉⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲁⲧⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲧⲧⲱⲗⲙ̅. ⲉⲙⲉⲥϩⲱϭⲃ̅. ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. 5ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲧⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ. ⲉⲡϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϩⲁⲉ. 6ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲗⲩⲡⲉⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ. ⲉϣϫⲉϩⲁⲡⲥ̅ ⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟ[ⲥ] ⲉⲩϣⲟⲃⲉ. 7ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϩⲉ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ. ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲩⲧⲙⲁⲓⲟ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ϩⲙ̅ⲡϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. 8ⲡⲁⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ϫⲛ̅ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲉⲗⲏⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉϥϩⲏⲡ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ. 9ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ. 10ⲉⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲧϩⲉⲧ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 11ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁϫⲉ ⲉⲁϣ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲉϥⲉⲣⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲕϩⲥ̅ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭⲥ̅. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. 12ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ϫⲉ ⲛⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ [ ] 13ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ⲛ̅ϯⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲏⲫⲉ. ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. 14ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡϩⲣ̅ⲃ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ̅. 15ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲛⲓⲙ. 16ϫⲉ ϥⲥⲏϩ. ϫⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲁⲁⲃ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲟⲩⲁⲁⲃ. 17ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲡⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ ⲁϫⲛ̅ϫⲓϩⲟ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ. ⲉⲓⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲙⲁ. 18ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲏ ⲟⲩϩⲁⲧ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ. ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 19ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲧⲧⲱⲗⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. 20ⲉⲁⲩϣⲣ̅ⲡⲥⲟⲩⲱⲛϥ̅ ⲙⲉⲛ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲑⲁⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ. 21ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ. ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 22ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ. ⲉⲙⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲁϫⲛ̅ⲱϫⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 23ϫⲉ ⲁⲩϫⲡⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩϫⲡⲟ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ϩⲓⲧⲛ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ. 24ϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ. ⲁϥϣⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥϩⲣⲏⲣⲉ ⲁϥⲥⲣⲟϥⲣϥ̅. 25ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅.
Copyright information for CopSahHorner