1 Peter 3

ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ ⲉⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲁⲓ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ϩⲟⲓⲛⲉ ⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ. ⲛ̅ⲥⲉϯϩⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁϫⲛ̅ϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲛ̅ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ. ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲁⲥⲧⲡⲟⲫⲏ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲧⲉ. ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲱⲗⲕ̅ ϩⲓⲛⲟⲩⲃ ϩⲓϩⲟⲓⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϩⲏⲡ ⲛ̅ⲧⲉⲡϩⲏⲧ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϩⲟⲣⲕ̅. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ. ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲉⲩⲕⲟⲥⲙⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲩϩⲁⲓ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲣⲁ ⲉⲛⲉⲥⲥⲱⲧⲙ ⲛ̅ⲥⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ. ⲧⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ϣⲉⲉⲣⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ. ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲓⲙⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲓⲟⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛ̅ϭⲱⲃ. ϫⲉ ϩⲉⲛⲥⲩⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅. ⲉⲧⲙ̅ⲕⲁⲧⲟⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ. ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲉⲣ̅ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲉϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲉⲣ̅ⲙⲁⲓⲥⲟⲛ. ⲉⲣ̅ϣⲉⲛⲉϩⲧⲏϥ. ⲉⲑⲃ̅ⲃⲓⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲏ ⲟⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲁϩⲟⲩ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲙⲟⲩ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲡⲁⲓ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ. 10 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲱⲛϩ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲁⲗϭⲉⲡⲉϥⲗⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ϫⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲣⲟϥ. 11 ⲙⲁⲣⲉϥⲣⲁⲕⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲛϥ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲛϥ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁϯⲣⲏⲛⲏ. ⲛϥ̅ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲥ. 12 ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲩⲣⲁⲕⲧⲉ ⲉⲡⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅. ⲡϩⲟ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. 13 ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲑⲙ̅ⲕⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲣ̅ⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲉⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. 14 ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲁⲓⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲧⲉⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅. 15 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲙⲁⲧⲃ̅ⲃⲟϥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉϯⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 16 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲙⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲧⲉ. ⲉⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ. ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲩⲉϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲥⲱϣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭⲥ̅. 17 ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ. ⲉϣϫⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. 18 ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ ϩⲁⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ. ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϩⲁⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲉⲛ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁϥⲱⲛϩ̅ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ. 19 ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲉⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. 20 ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲣ̅ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲉⲛⲉⲣⲉⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲱϩⲉ. ⲉⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ⲧⲕⲓⲃⲱⲧⲟⲥ. ⲧⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ. ⲉⲩⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛⲉ ⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ. 21 ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲧⲧⲟⲩϫⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲱ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲟⲣϫ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. 22 ⲡⲁⲓ ⲉⲧϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ. ⲉⲁⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϭⲟⲙ.
Copyright information for CopSahHorner