1 Peter 4

1ⲡⲉⲭⲥ̅ ϭⲉ ⲉⲁϥϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲡⲝ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓⲙⲉⲉⲩⲉ. ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁϥⲗⲟ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ. 2ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥⲱⲛϩ̅ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 3ϩⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ϫⲱϩⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϯϩⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϫⲏⲣ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲱϥ ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲧϫⲁϩⲙ̅. 4ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲏⲧ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲛⲁ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲟⲩⲁ. 5ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 6ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲛ̅ⲥⲉⲱⲛϩ̅ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ. 7ⲑⲁⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. ϭⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲏⲫⲉ ⲉⲛⲉϣⲗⲏⲗ. 8ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲁϫⲛ̅ⲱϫⲛ̅. ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲱⲃⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. 9ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲓϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲁϫⲛ̅ⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅. 10ⲡⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ϩⲱⲥ ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϣⲟⲃⲉ. 11ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ. ϩⲱⲥ ⲉϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ. ⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ. ϩⲱⲥ ⲉⲑⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϣⲁⲛⲉⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ. 12ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲧⲙ̅ϩⲟ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲩϫⲱⲛⲧ̅ ϩⲱⲥ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲡⲉⲧⲧⲁϩⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. 13ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕϩⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲭⲥ̅. ⲣⲁϣⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣⲁϣⲉ ϩⲙ̅ⲡϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲉⲗⲏⲗ. 14ⲉϣϫⲉⲥⲉⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲛⲁⲓⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲕⲁⲧⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲥⲉϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ. ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲉϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ. 15ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ϩⲱⲥ ⲫⲟⲛⲉⲩⲥ ⲏ ⲛ̅ⲣⲉϥϩⲱϥⲧ̅ ⲏ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲏ ⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. 16ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥϣⲓⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲓⲣⲁⲛ. 17ϫⲉ ⲁⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡϩⲁⲡ ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϣϫⲉϥⲛⲁⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲉⲓⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲑⲁⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 18ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉⲣⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲓⲉⲣⲉⲡⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ. 19ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϭⲟⲓⲗⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲡⲣⲉϥⲥⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥⲣ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ.
Copyright information for CopSahHorner